Одлука о додели награда, повеље и плакета Града Пожаревца

На основу чл. 3, 4, 9. и 14. Одлуке о установљењу наградa, повеље и других јавних признања Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 4/19, 10/19 и 13/19),

Одбор за додељивање награда и повеља Града Пожаревца, на седници од 12. октобра 2020. године, донео је

О Д Л У К У

о додели награда, повеље и плакета Града Пожаревца

I

Поводом 15. октобра – Дана ослобођења Града Пожаревца, награде Града Пожаревца у нето износу од по 58.800,00 динара и повеље о награди додељују се и то:

  1. Гајић др Невенки, доктору ветерине и социјалном и хуманитарном раднику из Пожаревца;
  2. Давидовић др Ненаду, лекару – хирургу из Пожаревца;
  3. Ђорђевић Новици, социјалном раднику из Пожаревца и
  4. Стевић др Ненаду, лекару – пулмологу из Пожаревца.

II

Поводом 15. октобра – Дана ослобођења Града Пожаревца, повеља Града Пожаревца додељује се:

  1. „Газстројпрому“ из Русије.

III

Поводом 15. октобра – Дана ослобођења Града Пожаревца, плакете Града Пожаревца додељују се и то:

  1. Дому здравља Пожаревац;
  2. Заводу за јавно здравље Пожаревац и
  3. Општој болници Пожаревац.

IV

 О реализацији ове одлуке стараће се Одељење за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.

У Пожаревцу, 12. октобра 2020. године      Број 09-06-138/2020

ОДБОР ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ НАГРАДА И ПОВЕЉА

ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА,

                                                                                                              ГРАДОНАЧЕЛНИК

Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с.р.

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!