Одржана 2. редовна седница Скупштине Градске општине Костолац

Друга редовна седница Скупштине Градске општине Костолац, којом је председавала Милена Церовшек, председница Скупштине Градске општине Костолац, одржана је у четвртак, 10. септембра 2020. године, у позоришној сали Дома културе у Костолцу.

Након усвајања записника са прве конститутивне седнице Скупштине Градске општине Костолац, прешло се на рад по дневном реду, који је садржао три тачке.

Ова слика има празан alt атрибут; име њене датотеке је image-18.png

Прва тачка била је Разматрање и доношење Одлуке о потврђивању четири мандата одборника Скупштине Градске општине Костолац. Заклетву су положили Јелена Јоветић, Бојан Стефановић, Ферди Рамиз и Јована Јованов. Председница Скупштине Градске општине Костолац, Милена Церовшек честитала је новоизабраним одборницима верификацију мандата пожелевши им успешан рад.

Ова слика има празан alt атрибут; име њене датотеке је image-16.png

Уводно излагање о другој тачки дневног реда Разматрање и доношење Одлуке о завршном рачуну буџета Градске општине Костолац за 2019. годину дала је Зденка Радосављевић, руководиоц Групе за буџет, финансије, јавне набавке, послове статистике и послове информационе технологије и комуникације.

Она је истакла да је у периоду јануар – децембар 2019. године Градска општина Костолац остварила укупне приходе и примања у износу од 227.194.000,00 динара (од планираних 308.762.000,00) и укупно извршене расходе и издатке у износу од 227.758.000,00 динара (од планираних 316.788.000,00), што значи да је остварила буџетски дефицит у износу од 564.000,00 динара.

Према речима председника Градске општине Костолац, Серџа Крстаноског када се погледа извршење буџета уназад од 2013. године може се рећи да је 2019. година била једна од најбољих година и што се тиче завршног рачуна и реализације капиталних инвестиција.

Од капиталних издатака на територији Градске општине Костолац који су реализовани у 2019. години, Крстаноски је издвојио ширење топлификационе мреже у кругу пијаце у вредности од 40.000.000 динара, топлифицирање Базенске улице на Каналу, у вредности од око 9.000.000 динара, изградња топлификације у Кобаловој улици у Селу Костолцу, у вредности од 13.000.000 динара, пројекат Замена, реконструкција и формирање новог дрвореда, до 31.12.2020. године реализовано је око 25.000.000 динара, затим унутрашње уређење спортске хале у Костолцу, у вредности од 7.700.000 динара, новогодишња расвета и декорација у вредности од 3.600.000, скулптура Ђорђа Вајферта вредна 1.080.000 динара, изградња терена са вештачком травом у вредности  од 2.000.000 динара,..

Уводно излагање о трећој тачки дневног реда Разматрање и доношење аката из области избора, постављења, именовања, разрешења и престанка мандата, дала је председница Комисије за именовања и разрешења др Борка Шутовић.

Након тога донета су следећа Решења:

  • Решење o именовању председника, заменика председника и чланова/чланица Комисије за прописе;
  • Решење o именовању председника, заменика председника и чланова/чланица Комисије за привреду и финансије;
  • Решење о именовању председника, заменика председника и чланова/чланица Комисије за стамбена питања, комуналне послове и заштиту животне средине;
  • Решење o именовању председника, заменика председника и чланова/чланица Комисије за представке и предлоге;
  • Решење o именовању председника, заменика председника и чланова/чланица Комисије за доделу повеља и награда;
  • Решење o именовању председника, заменика председника и чланова/чланица Савета за равноправност полова;
  • Решење о разрешењу и именовању председника/председнице и чланова/чланице Управног одбора Установе Центар за културу ,,Костолац“ у Костолцу.

Након завршене седнице Скупштине Градске општине Костолац прешло се на одборничка питања.

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!