Усвојен други ребаланс буџета Градске општине Костолац за 2019. годину

Петнаеста редовна седница Скупштине Градске општине Kостолац, одржана је у петак, 22. новембра 2019. године у скупштинској сали Градске општине Kостолац. Седницом је председавала Милена Церовшек, а присуствовало је двадесет одборника. На дневном реду била је само једна тачка:

 1. предлог Одлуке  о  изменама  Одлуке  о  буџету  Градске
  општине Kостолац за 2019. годину – Ребаланс 2, са предлогом:
  а) Финансијског плана директног корисника буџетских средстава – Скупштина Градске општине Kостолац за 2019. годину – Ребаланс 2;
  б) Финансијског плана директног корисника буџетских средстава – Председник Градске општине Kостолац за 2019. годину – Ребаланс 2;
  в) Финансијског плана директног корисника буџетских средстава – Веће Градске општине Kостолац за 2019. годину – Ребаланс 2;
  г) Финансијског плана директног корисника буџетских средстава – Управа Градске општине Kостолац за 2019. годину – Ребаланс 2;

 

 

Измене и допуне Одлуке о буџету образложила је Зденка Радосављевић, руководилац Групе за буџет, финансије јавне набавке, послове статистике и послове информационе технологије и комуникације. Она је истакла да је потреба за израдом Ребаланса 2 буџета за 2019. годину настала пре свега ради укључивања додатних средстава која су одобрена Градској општине Костолац, као трансферна средства из буџета Града Пожаревца, и због повраћаја  средстава у Буџетски фонд за заштиту животне средине и укључивања осталих трансфера у периоду од израде Ребаланса 1 до Ребаланса 2. Ради се о трансферима од других нивоа власти, конкретно од Националне службе за запошљавање и текући добровољни трансфери од физичких или правних лица или такозване донације.

Ребалансом 2 буџета, планирани су укупни приходи и примања у износу од 307.728.083,00 динара и расходи и издаци планирани су у износу од 315.754.461,00 динара, што значи да је планиран буџетски дефицит у износу од 8.026.378,00 динара. 

Према речима председника Градске општине Костолац Серџа Крстаноског овим ребалансом додатна средства одобрена су у износу од 11.780.000,00 динара и то за дотације кудовима 2.700.000,00 динара, за дотације спортским организацијама 7.000.000,00 динара, за дотације верским заједницама 2.000.000,00 динара и 80.000,00 за израду пројекта измене режима саобраћаја у улици Боже Димитријевића (промена у паркирања возила и размештање паркинг места за такси возила). Овим ребаланссом је извршена и пренамена средстава у укупном износу од 11.123.720,00 динара и то са пројекта „Реконструкција и адаптација топлификационе мреже за село Костолац – проширење северни и јужни крак” на пројекат „ Реконструкција  и адаптација топлификационе мреже за Село Костолац – проширење на језеро”. Такође овим ребалансом извршен је и повраћај средстава у укупном износу од 19.422.009,00 динара. Ради се о повраћају у Буџетски фонд за заштиту животне средине, за пројекте који су завршени, као и за пројекте за чију су реализацију закључени уговори.

Укључени су и трансфери од других нивоа власти, а то  су средства у износу од 1.005.8623,80 динара, то су приходи од Националне службе за запошљавање за спровођење јавног рада и увећана су средства на основу закључених уговора о донацијама.

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!