Изградња нове ТС „Рудник 5“: Припреме за пробни рад

У разводном пољу ТС „Рудник 5“ 110 кВ завршени су грађевински радови и монтирана је сва електроопрема

Радови на изградњи трафостанице „Рудник 5“ 110/6 kV одвијају се према плану и током септембра та ТС биће стављена под напон. Планирано је да објекат буде пуштен у пробни рад у октобру. Реч је о трафостаници снаге 2×16 MVA и напона 110/6 kV, која саставни је део пакета опреме за шести БТО систем. Трафостаница снабдева електричном енергијом рударску опрему у склопу новог БТО система, али и друге инфраструктурне објекте на копу „Дрмно“.
Према речима Александра Златковића, пројект-менаџера за изградњу трафопостројења, у разводном пољу ТС „Рудник 5“ 110 kV завршени су грађевински радови и монтирана је сваелектро опрема.

На командној згради у току је последња фаза електромонтажних и грађевинских радова, после којих следе функционалне пробе. „Сименс“ је испоручио сву предвиђену електроопрему, која се налази на градилишту и копу „Дрмно“. Током августа радило се и на постављању далековода од три километра. Њиме се повезује извор напајања, смештен у трафостаници „Рудник 3“ са новим објектом. Завршена је доградња далеководног поља 110 kV у ТС „Рудник 3“, чиме су обезбеђени услови за прикључење нове трафостанице. Носилац посла је кинеска компанија ЦМЕK, а извођач радова „Електротехника-Јужна Бачка“ − рекао је Златковић.

Изградњом и пуштањем у рад објекта чија је вредност 5,7 милиона долара биће и формално стављена тачка на реализацију инвестиционих активности које се односе на шести рударски систем за Површински коп „Дрмно“.

 

 

Извор: „Енергија Kостолац“

 

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!