Dronovi spas za teške terene

 

Prednosti korišćenja bespilotnih sistema su dnevno ažurne informacije o stanju na terenu, uz mogućnosti raznih merenja i analiza, što je od izuzetnog značaja za efikasno upravljanje elektrodistributivnom mrežom

 

Dosadašnja iskustva pokazuju da je korišćenje tehnologije bespilotnih letelica od velikog značaja za distributivni sistem. Ogromne su koristi u procesima planiranja, održavanja i upravljanja distributivnom mrežom i zato je ova tema našla važno mesto u dnevnom redu 33. savetovanja CIGRE, održanom na Zlatiboru.

 

 

Rad „Praktična iskustva u korišćenju bespilotnih letelica i BAS (bespilotni aerofotogrametrijski sistemi) za prikupljanje podataka o distributivnoj mreži“ izlagao je Vladimir Stojičić, predsednik projektnog tima za snimanje distributivne mreže i vodeći stručni saradnik za podršku procesima upravljanja distributivnim elektroenergetskim sistemom u Centru za IKT, ODS „EPS Distribucije“ Beograd, u grupi D2 „Informacioni sistemi i telekomunikacije“. Koautori rada su Jelena Stević iz „EPS Distribucije“ Beograd i Ljubiša Adžemović iz „Livone“.

 

 

Ova tehnologija može se koristiti na nepristupačnim područjima, gde je rad terenskih ekipa često otežan, pa čak i onemogućen. Lako se obavljaju ortofoto snimci koji se koriste za analizu divlje gradnje, analizu ugroženosti vodova rastinjem i ugroženosti elektroenergetskih objekata od poplava. Moguća su i brza reviziona snimanja mreže, čak i sa najjeftinijim letelicama, kada se dobije samo video-snimak, ali i komplikovane analize snimljenih područja kod korišćenja profesionalnih sistema.

 

– U radu je prikazano nekoliko različitih načina primene dronova u prikupljanju podataka o distributivnoj mreži u „EPS Distribucije“ na području Beograda. Prikazane su koristi ove tehnologije kod analize divlje gradnje, i to poređenjem aktuelnog snimka sa prethodnim snimcima i stanjem na terenu, za snimanje koridora nadzemne mreže u cilju brzog pregleda stanja, uočavanja eventualno većih problema, izdvajanja potencijalnih lokacija od posebnog interesa i snimanje određenih područja u cilju idejnog planiranja mreže – kaže Stojičić.

 

Opisana su dva osnovna rezultata snimanja BAS (bespilotni aerofotogrametrijski sistemi), koja kao nova tehnologija omogućuje lako i ekonomično snimanje za različite potrebe u geodeziji, rudarstvu, građevinarstvu, šumarstvu, poljoprivredi i drugim strukama. Ortofoto snimak i digitalni model površi, uz geodetsku tačnost aerofoto snimaka, omogućuje merenje visine raznih objekata na terenu i analizu visinskih prepreka u pojasu nadzemne mreže i njene ugroženosti od poplava. Prikazan je i uticaj zakonske regulative na korišćenje tehnologije bespilotnih letelica.

 

– Prednosti korišćenja bespilotnih sistema su dnevno ažurne informacije o stanju na terenu, uz mogućnosti raznih merenja i analiza, što je od izuzetnog značaja za efikasno upravljanje elektrodistributivnom mrežom. Posebno ističem da se rezultati snimanja dobijaju u državnom koordinatnom sistemu, što omogućuje precizna 2D i 3D merenja, uključujući merenje koordinata objekata, njihovih dimenzija, dužina, površina, visina terena i objekata, visinskih razlika, zapremina i slično. To su ključne odlike i prednosti profesionalnih bespilotnih sistema u odnosu na komercijalne dronove namenjene video-snimanjima, gde nisu moguća nikakva merenja osim pregleda video-snimaka – kaže Stojičić. – Ovaj način mapiranja može se koristiti za brzo snimanje malih područja od posebnog interesa za GIS ili određene projekte, za dopunu ortofoto podloga, kvalitetno snimanje u visokim rezolucijama, prema potrebama pojedinih projekata, snimanje terena na kojima su izvršena GPS merenja u cilju kontrole pozicija i nadzora izvršenih radova.

 

– Zakonska regulativa je otežala korišćenje ove tehnologije iz bezbednosnih razloga. Obrada jednog zahteva za snimanje traje dugo, pa je potrebno pažljivo planiranje snimanja – zaključuje Stojičić.

 

Sve više snimanja

U ODS „EPS Distribuciji“ ima više primera korišćenja BAS tehnologije.
– Kao prvi bih naveo postojeći 35 kV nadzemni vod „Beograd 4 – Beograd 11“, i to deo koji prelazi preko naselja Jajinci i deo koji prelazi preko naselja Mitrova padina. On trenutno ne funkcioniše, pa je zbog potrebe održavanja i njegovog stavljanja u funkciju potrebno snimanje trenutnog stanja na terenu i stubova i nadzemnih vodova – kaže Stojičić.

 

Snimanje je obavljeno i na lokaciji mosta Zemun–Borča, jer na poslednjem ortofoto snimku iz 2011. godine, koji se koristi u GIS bazi, nije bilo snimljenog mosta, ni prilaznih puteva. Snimljena su i područja Altine i Kaluđerice, kao i priobalna područja na levoj i desnoj obali Save – od Bloka 45 do Ostružničkog mosta sa leve strane i od Ade do Obrenovca sa desne strane. Započeta je i analiza objekata u priobalnom području, kao i ugroženost elektroenergetskih objekata u priobalju pri porastu vodostaja.

 

Izvor:Eps Energija

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!