Zapaženo učešće stručnjaka EPS-a na 33. Savetovanju CIGRE

 

Ocenu stručnog komiteta za najzapaženiji rad u okviru STK C2, na 33. Savetovanju CIGRE poneo je rad Milana Đorđevića, Aleksandra Latinovića i Nikole Lukića iz Uprave za tehničke poslove proizvodnje energije „Analiza zahteva operatera prenosnog sistema po pitanju regulacije napona u tački priključenja sa stanovišta tipičnih karakteristika novih i postojećih sinhronih generatora i blok-transformatora“.

 

 

Ovaj rad se bavi analizom postojećih zahteva iz pravila o radu prenosnog sistema u pogledu regulacije napona, a koji se primenjuju u toku priključenja novih generatorskih jedinica na prenosni sistem. Kako je Milan Đorđević istakao, postojeći zahtevi iz pravila o radu prenosnog sistema su izuzetno strogi. I pored toga, dosad je isti zahtev pretrpeo neznatne promene od trenutka donošenja prve verzije pravila o radu prenosnog sistema 2008. godine.  Autori su pokušali da na analitički i sistematičan način analiziraju postojeće zahteve, pokažu njihove nedostatke i mane i kvantifikuju ih, kao i da daju jedan od predloga za prevazilaženje uočenog problema. Dosad nisu izvršeni napori da se uradi kvantifikacija uočenog problema, niti da se daju predlozi za njegovo rešavanje, koji bi bili zasnovani na objektivnim kriterijumima.

U cilju rešavanja ovog problema i pokretanja inicijative za korigovanje zahteva iz pravila o radu prenosnog sistema, u okviru Uprave za tehničke poslove proizvodnje energije formiran je tim, koga čine stručnjaci iz termo i hidro elektrana JP EPS i Uprave za tehničke poslove proizvodnje energije. Tim radi na kreiranju predloga za izmenu zahteva iz pravila o radu prenosnog sistema u pogledu regulacije napona. Đorđević je istakao i da je postojeći zahtev stroži od zahteva evropskih mrežnih kodova, ali i da prosto transponovanje zahteva evropskih mrežnih kodova neće u potpunosti rešiti postojeći problem, s obzirom na to da evropski mrežni kodovi daju samo određena ograničenja, dok je pitanje implementacije konkretnog zahteva na pojedinim relevantnim energetskim subjektima.

 

Stručni tim

Među zapaženijima su bili i radovi koji su prikazali rezultate funkcionalnih ispitivanja sistema turbinske regulacije i regulacije napona, u kontekstu zahteva pravila o radu prenosnog sistema. Kako je istakao Aleksandar Latinović, šef službe za sistemske usluge u Upravi za proizvodnju energije EPS-a i autor rada „Ispitivanje usaglašenosti karakteristika turbinskih regulacija proizvodnih jedinica HE „Zvornik A1“ i TENT B2 sa pravilima o radu prenosnog sistema“, ovi radovi predstavljaju prikaz iskustava stečenih tokom obavljanja prvih ispitivanja usaglašenosti proizvodnih jedinica JP EPS sa zahtevima iz pravila o radu prenosnog sistema nakon urađenih remontnih radova. Sve je u skladu sa obavezama koje proističu iz obaveza u toku dobijanja odobrenja za priključenje objekta na prenosni sistem. U okviru Uprave za tehničke poslove za proizvodnju energije formiran je i stručni tim, koji čine stručnjaci iz termo i hidro elektrana JP EPS i Uprave za tehničke poslove, a koji radi na kreiranju predloga za izmenu zahteva iz pravila o radu prenosnog sistema, u vezi sa turbinskom regulacijom i programom funkcionalnih ispitivanja generatorskih jedinica.

 

Izvor: EPS Energija

 

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!