Почела реализација пројекта ,,Социјално и економско оснаживање угрожених група у Граду Пожаревцу“

Град Пожаревац је у оквиру програма Немачке развојне сарадње ,,Подршка социјалном укључивању у Србији“ који спроводи ГИЗ у партнерству са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања добио средства за реализацију пројекта  ,,Социјално и економско оснаживање угрожених група у Граду Пожаревцу“. 

Фокус овог пројекта је на унапређењу услуга социјалне заштите и на унапређењу запошљивости маргинализованих група у граду Пожаревцу.

Упркос чињеници да Пожаревац има веома активне невладине организације и  да Центар за социјални рад прати постојеће стандарде рада и запошљава стручне раднике, овакав механизам не може у потпуности да задовољи потребе циљних група које се односе на превенцију насиља у породици, дечије и ране бракове, унапређење упошљивости и само запошљавање угроженијих група становништва.

Из тих разлога је Град Пожаревац и конкурисао за средства код Немачке развојне  сарадње, помоћу којих ће, кроз адекватнији приступ, унапредити постојеће механизме. Планирано је увођење нових услуга, као што је услуга професионалне оријентације у оквиру Саветовалишта за брак и породицу, укључивање релевантних партнера и увођење превенције дечијих и ранох бракова кроз нови механизам или у оквиру постојећег, те ближу сарадњу са компанијама за подршку запошљавања тешко запошљивих група становништва. Веома важна компонента је обезбеђивање одрживости нових услуга кроз консензус свих надлежних институција као што су Центар за социјални рад, Суд, Тужилаштво, полиција, Болница, невладине организације и други локални актери.

Такође, с обзиром да значајан број Рома живи у Пожаревцу, а посебно у његовој општини Костолац, и да су у тешком социо-економском положају, Град Пожаревац увек тражи начине да унапреди услуге како би задовољио њихове потребе.

Пројекат се састоји од неколико компоненти и свака предвиђа активности које ће довести до испуњења постављених циљева. Главне компоненте су следеће:

– Унапређење  рада Саветовалишта  за брак и породицу, увођењем нове, интегративне  услуге која  се односи  на професионалну  оријентацију

– Обука  за каријерно вођење и саветовање за 20 корисника

– Обука  за различите  врсте заната  и преквалификација  за 35 корисника

-Унапређење  механизама  за борбу против  раних и дечијих  бракова међу  ромском популацијом

-Идентификовање  потреба компанија  за врстом  радне квалификације  која им је  потребна и  потенцијала  за родно осетљиво  запошљавање  корисника  у квалификационим  мерама ? стручним  обукама

Партнери на спровођењу пројекта су Центар за социјални рад Пожаревац, Удружење жена ,,Руж“ из Костолца и Удружење Рома браничевског округа“, са којима је Град закључио споразуме о сарадњи.

Вредност Пројекта је 87.584,00 евра и трајаће 18 месеци односно до 31.07.2025. године.

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!