Одржана 13. редовна Седница Скупштине Градске општине Костолац

Данас је одржана 13. по реду Седница Скупштине Градске општине Костолац. Председница Скупштине, Милена Церовшек, председавала је седницом, која је одржана у позоришној сали Дома културе у Костолцу.

Одборници су усвојили следећа акта:

  1. Извештај Комисије за мандатно – имунитетска питања  Скупштине Градске општине Костолац;
  2. Решење о потврђивању мандата одборнице Скупштине Градске општине Костолац;
  3. Извештај о извршењу Одлуке о буџету Градске општине Костолац за период од 01.01.2022. године до 31.03.2022. године (,,Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 15/21);
  4. Решење о давању сагласности на Извештај о раду Управе Градске општине Костолац за 2021. годину;
  5. Решење о давању сагласности на Извештај о раду Установе центар за културу ,,Костолац“ у Костолцу за 2021. годину;
  6. Решење о давању сагласности на Програм рада Установе Центар за културу ,,Костолацʼʼ за 2022. годину;
  7. Донета су акта из области избора, постављења, именовања, разрешења и престанка мандата.

Скупштина је на самом почетку рада потврдила мандат новој одборници, Гордани Павловић, машинском инжењеру из Костолца, са Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Србије(СПС), (ЈС) – Драган Марковић Палма“.

Једна од важнијих тачака била је усвајање Извештаја о извршењу Одлуке о буџету Градске општине Костолац за период од 01.01.2022. године до 31.03.2022. године. Према речима Зденке Радосављевић, руководиоца Групе за буџет, финансије, јавне набавке, послове статистике и послове информационе технологије и комуникације у периоду од 01.01.2022.- 31.03.2022.године остварени су укупни приходи и примања у износу од 67.688.000,00 динара (17,49%) и укупно извршени расходи у износу од 67.425.000,00 динара (17,42%), што значи да је остварен буџетски суфицит у износу од 263.000,00 динара.

Извршење буџета директног корисника Скупштина Градске општине Kостолац 27,04%, извршење буџета директног корисника Председник Градске општине Kостолац 28,80%, Веће Градске општине Kостолац 17,29%, Управа Градске општине Kостолац 16,53% и то појединачно:

Управа 17,16%
МЗ Село Kостолац 20,60%
МЗ Петка 13,53%
МЗ Острово 4,20%
МЗ Kленовник -9,53%
Установа Центар за културу Kостолац 14,21%.

Председник ГО Костолац, Серџо Крстаноски је нагласио да је у овом периоду урађен ребаланс, који би укључио децембарску реализацију, достигао би 26 одсто. – На основу утрошених средстава из прошле године и реализацији у првих три месеца укупно извршење било је преко 26%. Капиталне инвестиције реализоване су 29,05%, што је највеће извршење последњих 12 година – објаснио је председник Градске општине Серџо Крстаноски. Он је затим представио и програм планираних инвестиција за наредни период. – Поднет је захтев за добијање дозволе за извођење радова за изградњу водоводне мреже у пет улица и ускоро се очекује почетак радова, планира се реконструкција топлификационе мреже Села Костолац, као и изградња фекалне канализације такође у Селу Костолац (захтев је поднет и очекује се добијање Решења за изградњу). Најважнији пројекат биће изградња система за водоснабдевање села Острово, а такође наставиће се и са ширењем топлификационе мреже насеља Плажа, Виногради, део Јадранске, Карађорђева и део насеља Канал и Колиште.

Према речима председника костолачке општине Серџа Крстаноског Град Пожаревац је за путну инфраструктуру определио средства у износу од 105 милиона динара и то за асфалтирање улица ојачавања коловозне конструкције и израду тротоара.

Извештај о раду Управе Градске општине Костолац за 2021. годину образложила је начелница Ана Тишма истакавши да је током 2021. године спроведено 28 поступака Јавних набавки, затим да је Управа припремила 32 седнице Већа, донето је 195 Закључака, 91 Решење и 8 Одлука. Припремљено је 8 седница Скупштине ГО Костолац, те су донета 23 акта. Она је том приликом нагласила да је циљ Управе за текућу годину завршетак свих започетих процеса и поступака, реализација планираног Кадровског плана, измена и усаглашавање интерних правних аката, као и модернизација и проширење делокруга рада Управе, унапређење рада и едукација запослених.

Одборници су усвојили Извештај о раду Центра за културу „Костолац“. Према речима директорке Јелене Шаманц, ова Установа је у 2021. години за редовно одржавање објеката јавне намене уложила средства у износу од 23.611.745,33 динара.

Што се тиче реализације програма Центар за културу је организовао 7 позоришних представа, 12 дечијих манифестација, 4 концерта, 6 књижевно трибинских догађаја и 5 позоришних представа у оквиру аматерских позоришта. У оквиру манифестације Костолачко лето реализовано је 23 манифестација (ликовне колоније, изложбе слика, промоција спорта, филмске пројекције,…

Такође одборници су дали сагласност и на Програм рада Установе Центар за културу ,,Костолацʼʼ за 2022. годину.

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!