Контрола здравља запослених у 2021. години: Периодични прегледи успешно обављени

За део запослених који су имали теже облике инфекције, организовани су и пост ковид прегледи

У Огранку „ТЕ-КО Костолац“ у 2021. години спроведени су превентивни и периодични лекарски прегледи.
На ове прегледе, како смо сазнали у Сектору за интегрисани систем менаџмента костолачког огранка ЕПС-а, упућен је 1.921 радник, од којих се прегледу одазвало 1.894 из свих делова огранка – термоелектрана „Костолац А“ и „Костолац Б“, Површинског копа „Дрмно“, ПК „Ћириковац“, као и из Дирекције огранка. Обављен је и 691 систематски преглед.
− У јануару 2021. био је пик пандемије, тако да смо у договору са Домом здравља Пожаревац упућивали запослене постепено на периодичне прегледе. Прво смо кренули са копом „Дрмно“, у почетку је било по 10 прегледа дневно.
Пратили смо епидемиолошку ситуацију, па смо повећавали на 15, а касније и више људи дневно. Због тога су се превентивни прегледи
продужили до октобра 2021, а огранак „ТЕ-КО Костолац“ је потписао и анекс уговора са Домом здравља Пожаревац, чиме је уговор продужен до 18. марта ове године − навела је Тијана Перић, руководилац Сектора за ИМС у огранку „ТЕ-КО Костолац“ и навела податке из прошлогодишњег извештаја.

На Површинском копу „Ћириковац“ је 41 запослен упућен на периодични преглед. Код прегледаних 38 радника утврђено је да нема
радника неспособних за рад, али 11 је са ограниченом способношћу за рад. На контролнопериодични лекарски преглед упућено је укупно 1.207 запослених, који раде на копу „Дрмно“.
Прегледано је 1.193 радника и анализирајући њихову радну способност, 1.055 радника је способно за обављање свог посла, неспособних је 16, а са ограниченом способношћу за рад је
117 запослених.
У термоелектрани „Костолац А“ на контролнопериодични лекарски преглед упућен је 291 радник. Преглед је обавило 288 радника, а
један радник је неспособан за даљи рад, док је 20 радника са ограниченом способношћу. Из термоелектране „Костолац Б“ на периодични лекарски преглед упућено је 272 радника, а
одазвало се 266. Од тог броја утврђено је да је 16 радника ограничено способно за рад.
На основу договора са синдикалним органзацијама у Костолцу, организовани су и систематски прегледи мушкараца, абдомена
и простате. Према уговору, од планираних 1.500, прегледан је 691 мушкарац старији од 40 година и то 144 из ТЕ „Костолац А“, 166 из
ТЕ „Костолац Б“, 363 са ПК „Дрмно“ и 18 из Дирекције.

Важно је истаћи да су у току 2021. године организовани и пост ковид прегледи за део запослених који су имали теже облике ове болести и то у Дијагностичким центрима „Храм“ и „Еуродијагностика“ у Београду. На ове прегледе је у августу и децембру ишло 55 радника, а синдикалне организације су организовале превоз до Београда.
Према Закону о безбедности и здрављу на раду, послодавац је дужан да запослене којима је у поступку периодичног лекарског прегледа
утврђено да не испуњавају здравствене услове на радном месту са повећаним ризиком, премести на друго радно место које одговара
њиховим здравственим способностима.

Прегледи и у 2022.

За 2022. годину спроведена је обједињена набавка за здравствене прегледе на нивоу ЕПС-а. За Костолац је набавка подељена у три
партије. Прва се односи на периодичне прегледе, а друга на прегледе жена. Тренутно су обе партије у фази доношења одлуке. Трећа
партија – специјалистички лекарски прегледи магнетном резонанцом и скенером и консултантске услуге лекара специјалисте, у фази је израде извештаја.

Извор: Енергија Костолац

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!