Младен Војнић, шеф Службе геолошког и хидрогеолошког надзора: Гради се нова линија бунара, завршетак радова планиран за април следеће године!

Испред фронта напредовања рударске откопне механизације Површинског копа „Дрмно“ у зони Храстиваче у току је изградња 18-те линије бунара за дубинско предодводњавање угљеног лежишта, а његова дужина је нешто мања од пет километара.

Линија бунара LC 18 састоји се од 45 бунара на дубини од 42 до 137 метара. Сви радови треба да се заврше у априлу 2022. године.

Такође истовремено се изводе геолошки и хидрогеолошки истражни радови по траси будућих линија за дубинско предодводњавање.

Привредно дрштво „Георад“ на терену ради готово са свом расположивом механизацијом и радови добро напредују.

– Након завршетка радова на бушењу бунара следи њихово електро и машинско опремање и пуштање објекта у рад. У склопу реализације овог пројекта биће изграђен и источни гравитациони цевовод у дужини од два километра, рекао нам је Младен Војнић, шеф Службе геолошког и хидрогеолошког надзора. – Упоредо са реализацијом пројекта изградње LC 18 линије бунара за дубинско предодводњавање копа „Дрмно“, биће избушено и потпуно опремљено још 15 нових ободних бунара, од којих ће девет да ради у склопу шљунковите линије А, а шест у систему линије бунара пет (LBV). Сви радови треба да се заврше у априлу 2022. године.

У зони Храстоваче, осим активности на изради нових објеката за дубинско предодводњавање копа „Дрмно“, интензивно се ради и на истражном бушењу по трасама будућих линија бунара LC 19 и LC 20. Истражно бушење ради се, како нам је речено у Служби за геолошки и хидрогеолошки надзор, у циљу добијања неопходних података за израду пројектне документације за линије бунара које ће се градити. Запослени Привредног друштва „Георад“ треба да избуше укупно 68 пијезометарских бушотина, односно по 34 на свакој од траса будућих линија бунара. Према пројекту, укупна дужина бушења износи 6.967 метара, а радови треба да се заврше средином новембра 2021. године.

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!