Изградња инфраструктурних објеката на копу „Дрмно“

Завршени су радови на изградњи ТС „Рудник 4“, снаге 32 MVA, напона
110/6 kV, вредни 750 милиона динара, са припадајућим напојним далеководом 110 KV и кабловима до рударских машина.
С новим објектом у знатној мери биће подигнута енергетска стабилностм копа „Дрмно“

Трафостаница „Рудник 4“ по завршетку свих радова стављена је под напон почетком новембра, чиме је окончана реализација овог пројекта.
Изграђена је ради снабдевања струјом рударске механизације и друге опреме на западном делу угљеног лежишта ПК „Дрмно“. Укупна вредност пројекта изградње ТС „Рудник 4“ са припадајућим напојним далеководом 110 kV и кабловима до рударских машина је 750 милиона динара, а финансиран је из сопствених извора ЕПС-а. Реч је о трафостаници снаге 32 MVA (2×16 MVA), напона 110/6 kV, на коју је већ прикључен комплетан трећи јаловински систем.
Према речима Александра Златковића, пројект-менаџера за изградњу трафопостројења, пројекат је реализован у две етапе. У првој фази радило се на изградњи објекта, трафопоља, монтажи опреме за трафостаницу и изградњи далековода од 2,1 километар од ТС „Рудник 4“ до разводног постројења 110 kV, које се налази у кругу ТЕ „Костолац Б“.


У другој фази, како нам је рекао Златковић, изведени су радови на изградњи прикључка за напајање трафопостројења. Проширено је и
реконструисано разводно постројење 110 kV у власништву ЕМС-а у ТЕ
„Костолац Б“. Постављен је ваздушни прикључни вод који пролази једним делом у дужини од 900 метара кроз круг Термоелектране „Костолац Б“.
Ово је, према његовим речима, био веома компликован захват. Траса
новог далековода напона 110 kV морала је да се детаљно испројектује и пажљиво постави, с обзиром на чињеницу да је грађен на уском
простору који пресецају постојећи 400 kV водови блокова Б1 и Б2, подземне инфраструктурне инсталације, као и инсталације постављене за потребе новог блока Б3.

Ова слика има празан alt атрибут; име њене датотеке је image-82.png

Радове на изградњи трафостанице, у коју је уграђена „Сименсова“
опрема, извела је „Јужна Бачка“.
Радове на постављању далековода и неопходну опрему (етапа 1) извела је и обезбедила фирма „Електроисток изградња“. Пројектовање, набавку опреме и радове на постављању ваздушног прикључног вода (етапа 2) заједно су реализовали „Електроисток
изградња“ и „Елмод инжењеринг“.
Проширење и реконструкцију разводног 110 kV постројења у ТЕ
„Костолац Б“, у власништву ЕМС, заједнички су урадили „Јужна Бачка“ и „Електроисток изградња“.
Са новом трафостаницом у знатној мери биће растерећене постојеће
трафостанице „Рудник 3“ и „Рудник 5“, које се налазе на источној страни лежишта, што ће допринети знатно већој енергетској стабилности копа.

Извор: http://www.eps.rs/

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!