Производња на Површинском копу „Дрмно“: Јаловина изнад биланса

За пет месеци рударском механизацијом ангажованом на откривању угља откопано је укупно 19,3 милиона кубика чврсте масе, што је за четири одсто више од биланса за овај временски период

У првих пет месеци ове године бележи се пораст производње откривке на Површинском копу „Дрмно“ , што је један од овогодишњих производних приоритета. Изречену констатацију потврђују и подаци Службе за праћење и анализу производње у огранку „ТЕ-KО Kостолац“ . За пет месеци откопано је укупно 19.349.323 кубика чврсте масе, што је за четири одсто више од биланса за овај временски период. У односу на исти период прошле године, остварен је значајан раст производње откривке од чак 55 одсто. Остварена производња у првих пет месеци 2020. године номинално је већа за 6.844.712 кубика чврсте масе у односу на исти период прошле године.

Значајан скок производње откривке забележен је у протекла три месеца. Нови шести БТО систем у значајној мери доприноси повећању производње. Његово учешће у оствареној петомесечној производњи износи 27 одсто, односно 5.223.461 кубик јаловине. Прекопланску производњу од 14 одсто остварили су и запослени на петом БТО систему, који су произвели 4.597.686 кубика јаловине. Трећи БТО систем произвео је 3.303.222 кубика јаловине, иако није радио све време због уласка у ремонт. Поред њега, током марта и делом априла ван производње био је други БТО систем због ремонта. И поред тога, овај систем остварио је производњу од 2.736.302 кубика. Добри резултати бележе се и на осталим рударским системима сходно њиховим техничким капацитетима, техничко-технолошким условима и радном окружењу.

Остварени резултати недвосмислено потврђују констатацију да се ситуација са производњом јаловине поправља у односу на прошлу годину и да има узлазни тренд који ће се свакако одразити и на повећање укупних експлоатационих резерви угља на копу „Дрмно“ .

Од почетка године, а закључно с мајем, на Површинском копу „Дрмно“ ископано је 3.574.054 тоне угља. Производња угља на копу „Дрмно“ је у директној вези са потребама рада термоенергетских капацитета инсталираних у Kостолцу и обезбеђивања адекватних количина резерви угља на депонијама. Значајнији раст производње угља треба очекивати тек по завршетку новог термоенергетског капацитета који је у изградњи. Kада је у питању квалитет угља, како у овој, тако и у прошлој години, он је добар и уједначен. У односу на првих пет месеци прошле године, забележен је раст одвоза ситног угља за 445.103 тоне угља због потреба рада других термоенергетских постројења у оквиру ЕПС-а.

На основу свих показатеља, може се констатовати да је на Површинском копу „Дрмно“производња стабилна, континуирана и предвидива, када је у питању ископавање и прерада угља, а евидентан је узлазни тренд производње откривке. То ће у значајној мери допринети увећању количина откривеног угља и његовој релаксиранијој производњи у наредном периоду.

Јаловина за пет месеци

Шести БТО систем – 5.223.461 m3 јаловине

Пети БТО систем – 4.597.686 m3 јаловине

Четврти БТО систем – 1.998.821 m3 јаловине

Трећи БТО систем – 3.303.222 m3 јаловине

Други БТО систем – 2.736.302 m3 јаловине

Први БТО систем – 1.489.831 m3 јаловине

Извор: „Енергија Kостолац“

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!