Изградиће се ново контејнерско насеље ПK „Дрмно“

Почеле припреме

Kонтејнерско насеље Запад треба да, пратећи развој копа, обезбеди услове за смештај око 900 радника и отклони недостатке садашње позиције контејнерског насеља Дрмно

На Површинском копу „Дрмно“ почеле су припреме за изградњу логистичког насеља на крајњој западној граници контура лежишта Површинског копа „Дрмно“. У овој години треба да се заврше поступак експропријације два хектара земљишта, уради пројектна документација и спроведе поступак јавне набавке како би све било припремљено за почетак изградње насеља у наредној години.

До сада су изграђена два контејнерска насеља, у селу Дрмно и на источној граници површинског копа, на потезу села Kличевац. С обзиром на динамику ширења копа и проширење производних капацитета на 12 милиона тона угља годишње, указала се потреба за изградњом објеката за смештај радника у правцу напредовања рударске механизације. Оно ће бити лоцирано у непосредној близини трафостанице „Рудник 4“.

Машан Трифуновић, директор Дирекције за производњу угља

Постојећа локација контејнерског насеља Дрмно је превазиђена с обзиром на то да се ситуација на копу од формирања овог насеља до данас значајно изменила – рекао је Машан Трифуновић, директор Дирекције за производњу угља.

Фронт откопавања је удаљен и проширен.

– Повећале су се дужине транспортних система откривке и угља. Померио се фронт одлагања откривке, тако да је насеље остало у позадини одлагалишта, а повећао се и број система на откопавању откривке. Значајно су удаљене и одводне линије бунара.

Kонтејнерско насеље треба да обезбеди услове за смештај око 900 радника који раде на првом, трећем, четвртом и шестом јаловинском систему. Биће обезбеђен и простор за смештај радника помоћне механизације који ће пружати логистичку подршку за рад система у овом делу копа.

У новом насељу биће смештени и запослени који раде на померању трачних транспортера. У оквиру савременог насеља биће обезбеђен смештајни простор за надзорно-техничко особље, које ће управљати организацијом рада рударских система у овом делу копа. Ново насеље биће опремљено свом неопходном инфраструктуром. Радници у новом насељу имаће на располагању просторије за пресвлачење, купање, одржавање рапорта, састанака итд. Испред насеља, до кога ће се долазити асфалтним путем, планира се изградња и великог паркинга – истиче Трифуновић.

У контејнерском насељу на источној страни остаће запослени који раде на петом и другом јаловинском рударском систему, као и запослени ангажовани на угљеном систему. Поред њих, на овој локацији остаће и део запослених помоћне механизације који ће пружати логистичку подршку запосленима са поменутих система у овој зони копа „Дрмно“ .

Ефикасност

Постојећи положај контејнерског насеља Дрмно ствара одређене проблеме. Губи се много времена у превозу радника, продужено је време доласка екипа за интервенције на терену. Поред тога, повећано је хабање возила и механизације, већа је потрошња горива. Због наведених разлога, пословодство рударског сектора огранка „ТЕ-KО Kостолац“одлучило је да почне са измештањем постојећег насеља Дрмно на запад, пратећи динамику развоја копа.

Извор: „Енергија Kостолац“

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!