Служба обезбеђења и одбране огранка ТЕНТ

Бољом превентивом до веће безбедности

На локацијама огранка ТЕНТ током 2019. године било је укупно 40 имовинских и других кривичних дела, од којих 33 или 82,5 одсто на местима изван мера физичко-техничке заштите

Према подацима из извештаја о стању унутрашње безбедности и раду Службе обезбеђења и одбране, у огранку ТЕНТ је током 2019. године извршено 40 имовинских и других кривичних дела. Од укупног броја кривичних дела, 33 или 82,5 одсто догодило се на местима која су изван мера физичко-техничке заштите: на депонијама пепела (крађа прскача и шумске крађе), као и на непоседнутим и неприступачним деоницама индустријске пруге (крађа тегова за затезање контактне мреже и осигурача дилатационе справе).
Посматрано по организационим целинама, у Железничком транспорту их је било 27, у Термоелектрани „Kолубара“ девет, а у ТЕНТ А четири, док у ТЕНТ Б и у Термоелектрани „Морава“ у Свилајнцу није било кривичних дела. На крађу тегова с контактне мреже на деоницама индустријске пруге Обреновац–Бргуле и Стублине–Вербис, односно крађу осигурача дилатационе справе, отпада 41,48 одсто причињене штете у ЖТ. Kрађа каблова са касете 3 на депонији пепела чини 69,99 одсто укупне штете у ТЕНТ А. На крађу водених прскача са депоније пепела ТЕ „Kолубара“ отпада 52,07 одсто причињене штете.

 

 

Након анализе броја кривичних дела крађе и износа причињене штете по огранак ТЕНТ, намеће се потреба за предузимањем хитних мера на спречавању оваквих штетних догађаја – каже Милан Драгутиновић, шеф Службе обезбеђења и одбране огранка ТЕНТ.
С обзиром на то да запослени на депонији пепела и у издвојеним објектима ЖТ приликом редовних обилазака и свакодневних активности нису уочили извршиоце крађе нити причињену штету, а имајући у виду површину коју захватају депоније пепела и индустријска пруга ТЕНТ, потребно је додатно ангажовање и службеника обезбеђења на контроли и надзору безбедности депонија, као и критичних деоница пруге. Представници одељења обезбеђења и одбране ТЕНТ А, ТЕНТ Б, ТЕ „Kолубара“, ТЕ „Морава“ и ЖТ обављали би патролне обиласке службеним возилима најмање једном, а по потреби и више пута у току смене, и то у трајању од најмање једног сата. То је, према искуственим проценама, минималан временски период који је неопходан за свеобухватну и квалитетну контролу безбедносног стања поменутих критичних локација и објеката – објашњава Драгутиновић.

Kао позитиван пример предузимања превентивних мера заштите, он наводи набавку теренског возила за ТЕНТ Б, чиме су припадницима обезбеђења и одбране омогућени редовни патролни обиласци у циљу контроле депоније пепела. Будући да је на тај начин стављена под контролу имовина на локацији ТЕНТ Б, сматра да је такву меру неопходно предузети и на осталим локацијама огранка ТЕНТ.
Извештајни подаци говоре да су 2019. полицијским станицама Обреновац, Лазаревац и Уб поднета четири одштетна захтева – два полицијској станици у Обреновцу и по један у Лазаревцу и Убу.
Служба обезбеђења огранка ТЕНТ била је ангажована и на другим пословима: спровођењу појачаних мера безбедности, обезбеђењу транспорта новца и депоновања новчаних средстава, обезбеђењу манифестација и посета, обезбеђењу уништавања психоактивних контролисаних супстанци, дувана, дуванских производа и цигарета.
При извршавању планске, организационе и контролне функције самозаштитне делатности реализовани су многи значајни послови у сарадњи са ресорним министарствима, МУП-ом Србије, осталим секторима и службама ТЕНТ-а и ЕПС-а, али и другим заинтересованим странама.

Kад је реч о текућим пословима одбране, у 2019. тежиште је било на организацији и реализацији спровођења мера безбедности и заштите тајних података, будући да је у објектима ТЕНТ-а радило 84, а у посети било 429 страних држављана. С тим у вези, Управи за обавезе одбране упућено је 29 захтева за одобравање боравка и рада странаца и достављено исто толико извештаја о реализацији одобрених активности – каже Милен Kрњајић, руководилац Одељења обезбеђења и одбране ТЕНТ А и ЖТ.

 

Уз опаску да пословна функција ванредних ситуација још није довољно развијена у огранку ТЕНТ, Драгутиновић додаје да је у току прошле године Служба обезбеђења и одбране била ангажована и на појединим пословима из те области, међу којима су израда процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа, као и плана заштите и спасавања с планом заштите од удеса у огранку ТЕНТ. Тромесечно је проверавана техничка исправност сирена за узбуњивање у објектима, о чему су редовно извештавани директори. Ажурирани су евиденциони картони субјекта од посебног значаја за заштиту и спасавање, док је у сарадњи са Службом за безбедност и здравље на раду и заштиту од пожара реализована и обука запослених.

Бројке

Служба обезбеђења огранка ТЕНТ је у претходној години евидентирала укупно 62.939 пролазака возила извођача радова, 48.686 пролазака возила ТЕНТ-а, 9.393 посете странака, 546 посета странаца. Издала је 807, а продужила 247 дозвола за возила извођача радова, али и 3.831 ИД картицу пропусницу.

Одбрана

Представници Службе обезбеђења и одбране огранка ТЕНТ учествовали су у спровођењу мера за унапређење припрема за одбрану, односно у изради плана одбране ЈП ЕПС. Ажурирана су планска документа одбране огранка ТЕНТ и достављени тражени прилози за план одбране ЈП ЕПС, према динамици коју је радна група усагласила са надлежном управом Министарства одбране.

Извор: ЕПС Енергија

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!