ТЕ „Kостолац Б“: Велико улагање у стабилност и екологију

Уградња система за смањење емисије азотних оксида је највећи пројекат у оквиру капиталног ремонта Б2, узимајући у обзир вредност уговора.

Уговорено техничко решење система за смањење емисије азотних оксида предвиђа комбинацију примарних и секундарних мера које обухватају оптимизацију рада горионика, вишестепено довођење ваздуха у котао, вишестепено довођење горива коришћењем нове геометрије горионика и канала аеросмеше, као и додатна мера СНЦР метода, односно селективна некаталитичка редукција. У оквиру капиталног ремонта Б2 реализоване су примарне мере за смањење емисије азотних оксида, док ће се секундарне мере накнадно извести у наредном периоду. С обзиром на то да је реч о изградњи новог постројења, део пројекта изводи „ВиаОцел”, а део је у надлежности ТЕ „Kостолац Б“ – нагласио је др Далибор Стевић, руководилац Службе одржавања у ТЕ „Kостолац Б“.

 

 

Реализоване су примарне мере за смањење емисије азотних оксида: замена канала аеросмеше, од сепаратора млина до прикључка на горионике са свим припадајућим елементима, као и замена постојећих комплетних горионика угља, укључујући кутије горионика са ватросталним озидом, клизне плоче горионика на страни испаривача. Пројектом је обухваћена и замена кавеза мазутних горионика и горионика угљеног праха. Урађена је и замена правих делова испаривача у ложишту котла у зони горионика угљеног праха. Заменом је обухваћен екрански зид од коте +16 м до 32,1 м, замена канала ваздуха за горионик од главног вертикалног канала ваздуха до горионика са свим припадајућим елементима. Такође је извршена и замена дела вертикалног канала ваздуха са регулационим клапнама због примене новог решења за наведено, као и монтажа ОФА1 и ОФА2 канала ваздуха.

Најзначајнији очекивани резултат капиталног ремонта блока Б2 јесте свакако стабилан, поуздан и ефикасан рад који треба да омогући производњу електричне енергије у складу са плановима производње ЈП ЕПС.

У истој равни са жељеним резултатом, који је директно везан за основну сврху и намену блока Б2 као термоенергетског постројења, стоји и унапређење заштите животне средине смањењем емисије азотних оксида, које се постиже уградњом система за смањење емисије азотних оксида. Овај пројекат представља значајан корак ка усаглашавању са важећим европским нормама у погледу спровођења мера заштите животне средине за термоенергетска постројења – закључује др Далибор Стевић, руководилац Службе одржавања у ТЕ „Kостолац Б“.

Процедура

После завршеног капиталног ремонта и реализованих примарних мера за смањење емисије азотних оксида, блок Б2 је у фази оптимизације параметара рада, а потом следи пробни период рада од 30 дана. Након тога долази примопредаја за примарне мере након успешно извршеног теста (гаранцијско испитивање). Уговорени ниво емисије азотних једињења применом само примарних мера износи мање од 260 милиграма по кубном метру. Након будуће изградње постројења за примену секундарних мера за смањење емисије азотних оксида следи примопредаја за примарне и секундарне мере. Уговорени ниво емисије азотних једињења применом примарних и секундарних мера износи мање од 170 милиграма по кубном метру.

Извор: „Енергија Kостолац“

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!