Систем менаџмента у „ТЕ-KО Kостолац“: Спремни за екстерне провере

Значајан утицај и на побољшање ефикасности

Интерна провера Система менаџмента енергијом (ЕнМС) у костолачком огранку ЕПС-а реализована је према дефинисаном задатку и плану од 14. до 18. октобра. Захваљујући вишегодишњој доброј пракси, у огранку „ТЕ-KО Kостолац“ и у целој „Електропривреди Србије“ планирају се и реализују бројне активности, као што су изоловање паровода, замена соларних панела, уградња калориметара за систем грејања, разне инжењерске реконструкције на системима, постројењима, процесима, опреми и слично. Све ово има значајан утицај и на побољшање ефикасности.
Позитивни учинци ових активности највећим делом нису квантификовани у одговарајућим јединицама мере за енергију, што је неопходно за исказивање побољшања која се захтевају Законом о ефикасном коришћењу енергије и стандардом ИС0 50001, наведено је, између осталог, у извештају тима за проверу.

 

У том документу истакнуто је да је неопходно да тим за менаџмент енергијом на локацијама примени процедуру ИМСП 257 (акциони планови менаџмента енергијом), како би се измерили сви учинци на побољшавању енергетских перформанси и омогућило да се та побољшања покажу. Зато је потребно да тим за менаџмент енергијом на локацијама у границама ЕнМС, у сарадњи са именованим енергетским менаџерима за локације, размотри потребе и могућности за уградњу мерних инструмената у одговарајућој класи тачности, којима ће се обавити сва важна праћења и мерења коришћења и потрошње енергије, уз пажљиво бирање граница индикатора, као предуслов за ефективно управљање енергијом.
По завршетку провере и доношења одлука и покретања адекватних мера закључено је да ће огранак „ТЕ-KО Kостолац“ бити спреман за предстојећу надзорну проверу.
Поред ове, у огранку „ТЕ-KО Kостолац“ је од 9. до 11. октобра реализована и интерна провера Система менаџмента квалитетом (QМС). Политика квалитета је прикладна стратешком усмерењу огранка и доступна запосленима ради примене.
Циљеви квалитета за 2019. су постављени и њихова реализација се прати и анализира на дневном нивоу. Препоруке са претходне екстерне провере су реализоване где је било примењиво, а руководство је на провераваним локацијама посвећено преузимању крајње одговорности за ефективност QМС. Провером је утврђено да је Систем менаџмента квалитетом ефективно примењен и одржаван, тако да је на основу извештаја тима за проверу као закључак наведено да је костолачки огранак спреман за предстојећу надзорну проверу.

Извор: „Енергија Kостолац“

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!