Представљен пројекат за активно запошљавање Рома

Поводом почетка пројекта „Побољшање приступа ромске омладине тржишту рада у Костолцу”у скупштинској сали Градске општине Костолац, у понедељак, 18. новембра одржана је конференција за медије на којој су се обратили председник Градске општине Костолац, Серџо Крстаноски, Соња Цветићанин, координаторка гранд шеме испред СКГО, Дејан Крстић, члан Градског већа задужен за ресор Невладине организације, култура и информисање, Ненад Гавран, менаџер пројекта и Чемаил Морина, координатор пројекта.

 

 

Председник Градске општине Костолац, Серџо Крстаноски је поздравивши присутне нагласио да захваљујући невладиним организацијама које делују на територији костолачке општине успешно се решавају проблеми незапослености са којима се суочавају припадници ромске националне мањине. „Проблем незапослености је главни узрок лошег материјалног и социјалног положаја Рома, што утиче на немогућност даљег образовања њихове деце и изласка из ситуације социјалне потребе, а овим пројектом ми ћемо им помоћи да се запосле и мотивисати их да се активно укључе у тржиште рада”.

О циљевима кoмпoнeнтe 2 прoгрaмa: Пoдршкa EУ инклузиjи Рoмa – Oснaживaњe лoкaлних зajeдницa зa инклузиjу Рoмa, говорила је Соња Цветићанин, координаторка програма. Она је истакла да јој је драго што СКГО може да пружи подршку у даљој имплементацији пројекта.

СКГО је цео програм и задужила испред делегације ЕУ у Србији. Ми смо јако поносни што смо добили директан грант и што можемо да помогнемо нашим градовима и општинама да имплементирају пројекте, који се тичу запошљавања и антидискриминације”, рекла је Соња Цветићанин.

Захваливши се СКГО на гранту, Дејан Крстић, члан Градског већа задуженог за ресор Невладине организације, култура и информисање је рекао да је Град Пожаревац за овај пројекат конкурисао, пре свега за приступ ромске омладине тржишту рада. Пројекат је базиран на Градску општину Костолац, с обзиром да на тој територији живи највећи број припадника ромске националне мањине, који се суочавају са великим бројем проблема.

О кључним изазовима запошљавања на локалном нивоу и улози пројекта у повећању запослености циљне групе, говорио је Ненад Гавран, менаџер пројекта. „Идеја је била да покушамо да нивелишемо тржишне препреке, за приступ лица која имају проблем да се запосле. Тада смо дизајнирали сет услуга које уважавају специфичности локалне заједнице, а које ће им омогућити да покажу свој потенцијал, да покажу да вреде  и убеде послодавца кроз директно стажирање да баш они заслужују да буду део те организације и компаније”.

О значају реализације пројекта за младе Ромкиње и Роме у Костолцу и упознавање становништва са проблемима ромске заједнице на локалном нивоу, говорио је Чемаил Морина, координатор пројекта. Он је истакао да је велики број Рома због ниског образовног статуса незапослен. Тачније немају стручних квалификација и нису конкурентни на тржишту рада. С обзиром да је образовање највећи предуслов за запошљавање у последњих неколико година уз помоћ педагошког асистента, здравственог медијатора, мобилног тима и ромских невладиних организација спровођене су разне иницијативе за побољшању услова за образовање ромске деце.

Један од већих разлога због чега се овај пројекат спроводи на територији Градске општине Костолац јесу и статистички подаци који указују на лош положај Рома када говоримо о запошљавању. Укупан број регистрованих Рома у Националној служби за запошљавање – Филијала Пожаревац је 92, док је на евиденцији у Костолцу пријављено 554 припадника ромске националне мањине који траже посао”, додао је Морина.

Носилац пројекта је Град Пожаревац уз подршку партнерских организација Друштва РОМ из Костолца и Удружења за развој предузетништва „ПОСТАРТ” из Пожаревца.

Општи циљ пројекта огледа се у унапређеним капацитетима запошљивости Рома кроз увођење специфичних услуга за локалну ромску заједницу. Трајање пројекта предвиђено је 12 месеци, а вредност је 58.710,19 евра.

 Специфични циљеви:  Одрживо смањење сиромаштва Рома путем пружања специфично дизајнираних услуга према потребама локалне ромске заједнице; Промоција интер-секторских партнерстава у пружању подршке образовању и запошљавању Рома; Повећана видљивост донатора као и потреба и потенцијала Рома; Побољшана одрживост социјалне инклузије Рома кроз истраживање о потребама локалних послодаваца и ажурирање постојећег Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома и Ромкиња. 

Главне активности: Организација обуке у трајању од три месеца у циљу пословног развоја и финансирања за потенцијалне предузетнике; Организација и мониторинг интер-секторског професионалног стажирања за приправнике; Подршка у развоју новог ЛАП-а за унапређење положаја Рома; Припрема, организација и спровођење истраживања о потребама послодаваца који послују на територији Костолца; Селекција кандидата и компанија у процесу стажирања; Обезбеђивање ефикасног односа с јавношћу и таргет групом; Организацију јавних догађаја са циљем упознавања јавности о положају ромске популације у Костолцу; Интерни мониторинг и евалуација; Друге активности усмерене ка достизању пројектних циљева.

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!