Одржана 14. редовна седница Скупштине Градске општине Костолац

На 14. редовној седници Скупштине Градске општине Костолац, одборници су усвојили следеће тачке дневног реда:

  1. Разматрање и усвајање Извештаја о извршењу Одлуке о буџету Градске општине Костолац за период 01.01.2019. – 30.06.2019. године;
  2. Разматрање и доношење Статутарне Одлуке о изменама и допунама Статута Градске општине Костолац;
  3. Разматрање и доношење Аката из области избора, постављења, именовања, разрешења и престанка мандата

а) предлог Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Установе Центар за културу „Костолац”

б) предлог Решења о разрешењу и именовању заменика председнице и именовању једног члана Комисије за доделу повеља и  награда

в) предлог Решења о именовању заменице председнице и три члана Савета за равноправност полова

 

Према речима Зденке Радосављевић, руководиоца Групе за буџет, финансије, јавне набавке, послове статистике и послове информационе технологије и комуникације у периоду од   01.01.2019. – 30.06.2019. године остварени су укупни приходи и примања у износу од 61.632.000,00 динара и укупно извршени расходи у износу од 61.516.000,00 динара, што значи да је остварен буџетски суфицит у зносу од 116.000.000,00 динара.

У структури планираних прихода и примања буџета Градске општине Костолац, највеће учешће имају трансфери од других нивоа власти и исти су у посматраном периоду остварени 20,93%.  Текући трансфер остварен је 37,52%, капитални 3,185%, док су добровољни трансфери од физичких и правних лица – донације остварени 100%.

Расходи и издаци у планираном периоду извршени су 21,00%.

Извршење буџета директног корисника Скупштина Градске општине Костолац 43,87%, извршење буџета директног корисника Председник Градске општине Костолац 40,42%, Веће Градске општине Костолац 42,31%, Управа Градске општине Костолац 18,24% и то:

  • Управа 17,08%
  • МЗ Стари Костолац 58,52%
  • МЗ Петка 28,60%
  • МЗ Острово 4,03%
  • МЗ Кленовник -19,27%
  • Центар за културу Костолац 22,60%.

 

Председник Градске општине Костолац Серџо Крстаноски је нагласио да реализација буџета на данашњи дан износи 37 %. До краја 2019. године биће комлетно реализовани сви капитални пројекти, па самим тим и извршење буџета биће око 80 %, што значи да ће ова реализација бити једна од најбољих у последњих 10 година.

 

 

Након завршетка седнице Скупштине прешло се на одборничка питања. Одборнике је интересовало и када ће бити расписани избори за Савете месних заједница, и ко ће их спроводити.  Затим одборници су поставили питање и у вези решавања проблема регулације теретног саобраћаја у Партизанској улици, а као проблем су навели и Рударску улицу у Костолцу.

Одборник Жарко Дебељачки из Одборничке групе Удружење грађана Искорак Др Звонко Благојевић и Српски покрет Двери је похвалио председницу Скупштине Градске општине Костолац Милену Церовшек на агилности и на брзом решавању проблема са којим се он суочавао.

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!