Двадесет шеста редовна седница Већа Градске општине Костолац

 Веће Градске општине Костолац, одржало је 31. августа 2019. године, двадесет шесту редовну седницу на којој је једногласно усвојено 26 тачака дневног реда.

 

 

 

                                                         Д Н Е В Н И   Р Е Д:

 1. Усвајање записника са двадесет пете редовне седнице Већа Градске општине Костолац одржане дана 15.08.2019. године и тринаесте ванредне седнице Већа Градске општине Костолац одржане дана 20.08.2019. године;
 2. Разматрање нацрта Статутарне одлуке о промени Статута Градске општине Костолац;
 3. Разматрање предлога измене Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Управи Градске општине Костолац из децембра 2017. године;
 4. Разматрање предлога за измену апропријације са изјашњењем руководиоца Групе за буџет, финансије, јавне набавке, статистику и послове информационе технологије и комуникације у Управи Градске општине Костолац;
 5. Разматрање предлога за обезбеђивање средстава по решењу број 01-164-898/19-1 од 19.07.2019. године и 01-164-813/19-1 од 11.07.2019.године, са изјашњењем руководиоца Групе за буџет, финансије, јавне набавке, статистику и послове информационе технологије и комуникације у Управи Градске општине Костолац;
 6. Разматрање предлога за обезбеђивање додатних средстава по решењу број 01-164-1035/19 од 05.08.2019. године, са изјашњењем руководиоца Групе за буџет, финансије, јавне набавке, статистику и послове информационе технологије и комуникације у Управи Градске општине Костолац;
 7. Разматрање предлога за обезбеђивање средстава по решењу број 01-164-958/19 од 19.07.2019. године, са изјашњењем руководиоца Групе за буџет, финансије, јавне набавке, статистику и послове информационе технологије и комуникације у Управи Градске општине Костолац;
 8. Разматрање захтева члана Већа Градске општине Костолац број 01-352-1180/19 од 28.08.2019. године;
 9. Разматрање захтева Вељковић Златибора бр. 01-352-1067/19 од 14.08.2019. године;
 10. Разматрање захтева Топлице Урошевића број 01-352-1134/19 од 23.08.2019. године;
 11. Разматрање захтева Максимовић Милана број 01-352-1026/19 од 06.08.2019. године;
 12. Разматрање групе грађана из насеља Колиште број 01-352-1125/19 од 21.08.2019. године;
 13. Разматрање захтева Матић Драгана бр. 01-352-1031/19 од 05.08.2019. године;
 14. Разматрање молбе професионалног управника зграде у улици Николе Тесле 16-18, број 01-352-696/19 од 22.05.2019. године са изјашњењем број 01-352-1176/19 од 27.08.2019. године;
 15. Разматрање молбе станара зграде у улици Рударска 11, бр. 01-352-777/19 од 12.06.2019. године;
 16. Разматрање захтева за прерасподелу средстава у оквиру позиција из Уговора о летњем одржавању улица на територији Градске општине Костолац;
 17. Разматрање захтева ПД „Аутотранспорт за покретање иницијативе бр. 01-021-1055/19 од 09.08.2019. године;
 18. Разматрање молбе Бојана Ристића број 01-352-1104/19 од 19.08.2019. године;
 19. Разматрање молбе Стевић Славише број 01-352-1178/19 од 27.08.2019. године;
 20. Разматрање извештаја о контроли квалитета воде на Плажи „Топољар“ и Печанском Дунавцу узоркованих 15.07.2019. године, број 01-021-1050/19од 08.08.2019. године;
 21. Разматрање захтева Петковић Предрага за прикључење на топлификациону мрежу бр. 01-352-586/19 од 19.04.2019. године са изјашњењем Комисије за утврђивање грејних површина, могућности ширења топлификационе мреже за крајње кориснике, подешавање балансних вентила и давање стручног мишљења по захтевима грађана на деловима мреже чији је инвеститор Градска општина Костолац;
 22. Разматрање предлога иницијативе упућене ЈП ЕПС, Огранак ТЕ – КО Костолац за пренос права својине Аутомоста (надвожњака – моста за друмски саобраћај), без накнаде, на Градску општину Костолац;
 23. Разматрање предлога за измену Плана јавних набавки Управе Градске општине Костолац за 2019. годину – Измена плана бр. 4;
 24. Разматрање предлога Одлуке о покретању поступка јaвне набавке
 25. Разматрање предлога за именовање радног тела за премеравање новоприкључених објеката на топлификациону мрежу
 26. Разматрање захтева Мурина Kенана за прикључење на топлификациону мрежу            бр. 01-352-1010/19 од 31.07.2019. године са изјашњењем Kомисије за утврђивање            грејних површина, могућности ширења топлификационе мреже за крајње                  кориснике, подешавање балансних вентила и давање стручног мишљења     по захтевима грађана на деловима мреже чији је инвеститор Градска                    општина    Kостолац број 01-352-1148/19 од 23.08.2019. године.

 

 

 

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!