На 12. редовној седници Скупштине усвојен завршни рачун буџета Градске општине Kостолац за 2018. годину

Одборници Градске општине Kостолац, на 12. редовној седници Скупштине, одржаној у суботу 29. јуна усвојили су Одлуку о завршном рачуну буџета Градске општине Kостолац за 2018. годину.

Пре почетка седнице председница Скупштине, Милена Церовшек упозорила је одборнике да у складу са одредбама Пословника о раду Скупштине Градске општине Kостолац, у просторији у којој се одржавају седнице Скупштине, није дозвољено уношење оружја, коришћење мобилних телефона и других средстава и предмета који могу ометати рад Скупштине. Наиме на 11. редовној седници одборник Милан Грубетић је био опоменут да искључи мобилни телефон, али и поред опомене председнице Скупштине, одборник Грубетић је наставио са коришћењем истог.

С тим у вези одборници су добили обавештење које се односи на повреду члана 71. и будућег члана 88. пословника Скупштине Градске општине Kостолац. Милена Церовшек, председница Скупштине је нагласила да се Пословник о раду Скупштине мора поштовати и упозорила одборнике да ће убудуће користити мере које су предвиђене Пословником и у случају повреде Пословника од стране одборника истог ће опоменути или удаљити са седнице. Такође је додала да удаљење са седнице повлачи санкцију да се одборник коме је изречена ова мера сматра да је неоправдано одсуствовао са седнице Скупштине.

 

 

Према Одлуци о завршном рачуну буџета Градске општине Kостолац за 2018. годину коју је образложила Зденка Радосављевић, виши стручни сарадник на пословима извршења буџета, укупни приходи и примања у 2018. години износили су 151.646 хиљада динара, а укупни расходи 151.481 хиљада динара. Разлика између укупних прихода и примања и укупних расхода и издатака износила је 165 хиљада динара. У извештају овлашћеног ревизора стоји да се финансијски извештаји приказују истинито и објективно, по свим значајним питањима приказују стање имовине, обавеза и извора финансирања општине, на дан 31. децембра 2018. године, приходе и примања, расходе и издатке, токове готовине и извршење буџета за годину која се завршава на тај дан у складу са релевантним законским и рачуноводственим прописима који су регулисани Законом о буџетском систему, уредбом о буџетском рачуноводству и Одлуком о буџету општине за 2018. годину.

 

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!