Инфраструктурни пројекти испред фронта рударских радова: Много посла у Храстовачи

До средине године биће у функцији нова LC VI линија бунара за дубинско предодводњавање

Реализација инфраструктурних пројеката испред фронта рударских радова у зони Храстоваче сврстава се у групу приоритетних послова у огранку „ТЕ-КО Костолац”. Њиховом реализацијом обезбеђују се предуслови за несметано напредовање рударских радова и остваривање производних планова копа „Дрмно” у наредним годинама. У изградњи су путеви, нови бунари за дубинско предодводњавање, неопходни примарни и гравитациони цевоводи, крчи се шума, уклањају природне препреке и чисти терен да би се омогућило багерима да несметано раде.

Прошле године завршени су радови на изградњи LC XV линије бунара са пратећом опремом. У склопу ове линије ради 48 бунара за дубинско одводњавање. Укупан капацитет LC XV линије износи око 440 литара воде у секунди. Крајем прошле године започели смо реализацију пројекта изградње LC XVI линије бунара – рекао је Младен Војнић, шеф Службе за геолошки и хидрогеолошки надзор.

Он додаје да је избушен 61 бунар, колико је и предвиђено да ради у склопу ове линије. У току су радови на њиховом опремању и изради одводног цевовода којим ће се исцрпљена вода са ове линије одводити ван контура лежишта копа.

Комплетни радови биће завршени током лета. Упоредо са овим пословима, у изградњи је западни гравитациони цевовод којим ће се све воде са површинског и дубинског одводњавања избацивати ван контура копа у предвиђене новоизграђене објекте, недалеко од северозападне границе лежишта. Пречник цеви је 1.200 милиметара, а његов капацитет је 1.000 литара у секунди. Завршено је постављање цевовода у источном делу Храстоваче, који ће прикупљати испумпане воде из старијих линија бунара као што су: LC XII, LC XIII, LC XIV и LC XIV-прим. Овај цевовод биће прикључен на западни гравитациони цевовод, којим ће се вода одводити новим каналом према пумпној станици Завојска, а од ње у Дунав. Завршетком овог посла обезбеђују се услови за преграђивање кличевачког Дунавца и његово сукцесивно исушивање – каже Војнић.

 

 

У рударском сектору огранка „ТЕ-КО Костолац” чине максималне напоре да се у предстојећем периоду благовремено заврше сви планирани послови, јер је време веома важан фактор за стварање предуслова за улазак откопне рударске механизације у ову зону угљеног лежишта.

Осим истражних радова који се спроводе у циљу прикупљања података за пројектну документацију за израду водонепропусног екрана, актуелни су и послови на истражном бушењу у циљу добијања подлога за израду пројектне документације за још две линије бунара које ће се градити у овој зони, и то: LC XVII и LC XVIII. Од 54, до сада је урађено 13 истражних бушотина. Започети послови треба да се заврше током ове године. Сви радови поверени су запосленима привредног друштва „Георад” из Дрмна.

Урађено више од 10 километара путева

У прошлој и овој години урађено је више од 10 километара макадамских путева како би специјализованим машинама могло да се дође до радилишта. Уговорена је и израда нешто више од 1.300 метара макадамског пута око контура копа у зони Храстоваче од источне према североисточној граници лежишта.

Испред фронта рударских радова је терен под шумом на површини од 181 хектара који треба очистити. У прошлој години раскрчен је простор на површини од 42 хектара. Радови су настављени и у овој години. У току су активности на крчењу терена који захвата површину од 32,4 хектара. Радови треба да се заврше до средине године.

Извор: „Енергија Костолац”

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!