На 21. редовној седници Већа опредељена средства за финансирање програма и пројеката цркава, верских заједница и удружења која су од јавног интереса за Градску општину Костолац

У понедељак, 15. априла, одржана је 21. редовна седница Већа Градске општине Костолац. Након усвајања записника са претходне седнице, прешло се на рад по дневном реду. Чланови Већа разматрали су предлог Пословника о раду Скупштине Градске општине Костолац. Поред тога разматран је и Извештај о извршењу Одлуке о буџету Градске општине Костолац за период 01.01.2019. – 31.03.2019. године.

Највећи број тачака дневног реда односио се на разматрање коначне листе за доделу средстава за пројекте/програме НВО, цркава и верских заједница и удружења која су од јавног интереса за Градску општину Костолац.

Из буџета Градске општине Костолац за програме и пројекте цркава и верских заједница, опредељено је 700,000,00 динара. Ове године средства за финансирање, односно суфинансирање пројеката  –  програма невладиних организација и удружења грађана износе 1.990,000,00 динара, а за програме социјалне и здравствене заштите и помоћи и бриге о старима опредељена средства за дотације износе 1.000,000,00 динара. Средства за функционисање културно  –  уметничких друштава са територије Градске општине Костолац опредељена су у износу од  2.700.000,00 динара.

 

 

Комисија за  вредновање пријављених програма за финансирање или суфинансирање програма/пројеката НВО и удружења која су од јавног интереса за Градску општину Костолац у 2019. години, Већу је доставила коначну листу за доделу средстава за пројекте/програме удружења која се финансирају односно суфинансирају из буџета Градске општине Костолац, након чега је Веће донело коначан Закључак о расподели средстава.

 1. Друштво Еуро- Роми, за програм/пројекат под називом: “ РАД РОМСКЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ“ рада у износу од 600.000,00 динара;
 2. Ромско удружење жена „Руж“Костолац за програм/пројекат под називом: “Ангажовање координатора за ромска питања“, у износу од 160.000,00 динара;
 3. Ромско удружење“Креативни ром“ Костолац за програм/пројекат под називом: “НЕДЕЉА КУЛТУРЕ РОМА-ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СВЕТСКОГ ДАНА РОМА“, у износу од 130.000,00 динара;
 4. Удружење ликовних уметника „ Арт“ Костолац за програм/пројекат под називом: “ Дванаеста путујућа међународна ликовна колонија-Отвореног срца и пријатељства“, у износу од 80.000,00 динара и
 5. Кинолошко удружење „ Дунав Костолац“, за програм/пројекат под називом:  НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА ПАСА ЦАЦ, у износу од 80.000,00 динара;
 6. Удружење СРПСКИ ратни ветерани Костолац, за програм/пројекат под називом:“Неговање патриотизма и успостављање традиције обележавање датума и споменика из ратова из 1990 до 1999“, у износу од 50.000,00 динара;
 7. УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА КЛЕНОВНИК за програм/пројекат под називом:Упознавање,неговање и очување народне традиције, у износу од 50.000,00 динара;
 8. Позориште Castellum за програм/пројекат под називом:Позоришна представа „ Каролина Нојбер“по тексту Небојше Ромчевића, у режији Фуада Табучића, у износу од 250.000,00 динара;
 9. Удружење одгајивача ситних животиња и љубитеља природе Костолацза програм/пројекат под називом:Костолац 2019 VII Међуградска изложба ситних животиња, у износу од 50. 000,00 динара;
 10. Удружење за промоцију културе,традиције и туризма „ Од књиге до душе“, за програм/пројекат под називом:Траговима прошлости-очување културне традиције кроз старе занате и јела нашег краја, у износу од 60.000,00 динара;
 11. Музичко друштво“ Костолац“, за програм/пројекат под називом:Функционисање и развој хора музичког друштва Костолац, у износу од 30.000,00 динара;
 12. УДРУЖЕЊЕ ЉУБИТЕЉА  ОЛДТАЈМЕРА  КОСТОЛАЦ за програм/пројекат под називом:Други сусрет „Олдтајмера Костолац“, у износу од 60.000,00 динара;
 13. Ловачко удружење „Војвода Миленко“,секција Островоза програм/пројекат под називом: Побољшање услова секцијe „Острово“, у износу од 70.000,00 динара;
 14. КЉК „МАЈДАН за програм/пројекат под називом:“Часопис за књижевност културу и науку „Мајдан“, у износу од 100.000,00 динара;
 15. КЉК „МАЈДАН за програм/пројекат под називом:Књижевно-духовни сусрети „Костолачка жишка“, у износу од 30.000,00 динара;
 16. КЉК „МАЈДАН за програм/пројекат под називом: Седма међународна песничка манифестација“ОРФЕЈ НА ДУНАВУ“, у износу од 30.000,00 динара;
 17. УДРУЖЕЊЕ ЛИКОВНИХ СТВАРАЛАЦА КОСТОЛАЦ“СПЕКТАР“, за програм/пројекат под називом: ЛИКОВНА КОЛОНИЈА“КОСТОЛАЦ 2019“, у износу од 40.000,00 динара;
 18. УДРУЖЕЊЕ ЛИКОВНИХ СТВАРАЛАЦА КОСТОЛАЦ“СПЕКТАР“, за програм/пројекат под називом: ЛИКОВНА КОЛОНИЈА“КОСТОЛАЦ УМЕТНИЧКИ ГРАД“, у износу од 40.000,00 динара и
 19. ЛУ „Кевро“, за програм/пројекат под називом:Седма међународна песничка манифестацијаОСМЕХ КОСТОЛЦА, у износу од 80.000,00 динара.

 

 

Такође разматрана је и коначна листа за доделу средстава за пројекте/програме цркава и верских заједница који се суфинансирају из буџета Градске општине Костолац у 2019. години, након чега су већници су донели Закључак о додели средстава за пројекте и програме цркава и верских заједница.

 1. Црквена општина Новокостолачка град Костолац, за програм/пројекат под називом: Осликавање северног дела храма на полукалоти изнад проскомидије у износу од 420.000,00 динара;
 2. Црквена општина Острово за програм/пројекат под називом: Обнова црквеног богослужбеног инвентара, у износу од 100.000,00 динара;
 3. Црквена општина Село Костолац за програм/пројекат под називом: Завршетак радова на растаруацији и конзервацији три иконе Уроша Предића  (Св.Георгије,Св.Игњатије,Св.Прокопије), и повратак из Матице Српске у Храм Светог Великомученика Георгија У Старом Костолцу, у износу од 80.000,00 динара;
 4. Црквена општина Село Костолац за програм/пројекат под називом: Ремонт три звона у Храму Светог Великомученика Георгија, у износу од 100.000,00

Како је после расподеле по конкурсу расписаном дана 26.02.2019. године преостао нерасподељени износ од 300.000,00 динара, биће расписан нови јавни конкурс за доделу ових средстава под истим условима као и претходни.

Већници костолачке општине разматрали су и коначну листу за доделу средстава за пројекте и програме удружења која се финансирају односно суфинансирају из буџета Градске општине Костолац у оквиру Програма 11 – Социјална и дечија заштита, Програмска класификација ПА 0901-П1 – Социјална заштита старих лица, Функција 020 – Старост, Позиција 16, Економска класификација 481000 – Дотације невладиним организацијама, Конкурс за суфинансирање програма/пројеката НВО и удружења која су од јавног интереса за Градску општину Костолац у 2019. години – Брига о старима;

Након разматрања поменуте листе, донели су и Закључак о додели средстава следећим удружењима.

 1. Градска општинска организација-Удружење инвалида рада Костолац, за програм/пројекат под називом: Социјално здравствена заштита чл.удр.инвалида рада у износу од 100.000,00 динара;
 2. Градска општинска организација-Удружење инвалида рада Костолац за програм/пројекат под називом: Подизање квалитета живота помозимо да старост не буде тешка, у износу од 100.000,00 динара;
 3. Удружење пензионера Градске општине Костолац за програм/пројекат под називом: Снадбевање лековима најугроженијих кат.пензионера са најнижим примањима, у износу од 200.000,00 динара;
 4. Удружење пензионера Градске општине Костолац за програм/пројекат под називом: Превоз пензионера старијих преко 70 год у локалном саобтраћају, у износу од 300.000,00 динара и
 5. Удружење пензионера Градске општине Костолац за програм/пројекат под називом: Снадбевање животним намирницама најсиромашнијих пензионера са најнижим примањима, у износу од 300.000,00 динара.

Укупна средства за функционисање културно  –  уметничких друштава са територије Градске општине Костолац ове године износе 2.700.000,00 динара, а средства су опредељена следећим друштвима:

 1. КУД „Костолац“, за програм/пројекат под називом: Очување српске традиције у игри и песми у износу од 1.890.000,00 динара;
 2. КУД „Кленовник“, за програм/пројекат под називом: Функционисање и развој КУД-а Кленовник, у износу од 225.000,00 динара;
 3. КУД “Света Петка“, за програм/пројекат под називом: Очување српске традиције у игри и песми, у износу од 270.000,00 динара;
 4. КУД „Стари Костолац“, за програм/пројекат под називом: Унапређење рада КУД – а Стари Костолац, у износу од 180.000,00 динара
 5. КУД „Острово“, за програм/пројекат под називом: Очување српске традиције у игри и песми, у износу од 135.000,00 динара.

Седницом којом је председавао председник Градске општине Kостолац, Серџо Kрстаноски, присуствовали су чланови Већа Градске општине Kостолац: Миладин Радомировић, Драган Ранисављев, Бајрам Морина, Милан Ђаловић. Поред њих седници су присуствовали и члан Већа Града Пожаревца Дарко Мирковић задужен за Градску општину Костолац и месне заједнице, заменик председника Градске општине Kостолац Далибор Илић, начелница Управе Градске општине Kостолац Анђелија Миливојевић и заменик председника Скупштине Градске општине Kостолац Рајко Божић.

ДНЕВНИ РЕД са 21. редовне седнице Већа ГО Костолац, можете погледати ОВДЕ

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!