На 19. редовној седници Већа ГО Костолац усвојени извештаји о утрошеним средствима невладиних организација и удружења зa 2018. годину

Веће Градске општине Костолац, одржало је у петак, 8. марта 2019. године 19. редовну седницу, којом је председавао председник Градске општине Костолац, Серџо Крстаноски.

Већници костолачке општине разматрали су извештаје о утрошеним средствима невладиних организација, цркава, верских заједница и удружења, за 2018. годину. Сви извештаји су једногласно усвојени уз констатацију да су корисници средстава поступили у складу са Уговорима о дотацији.

Поред тога већници су разматрали предлог Решења о именовању председника и чланова Радног тела за припрему конкурсне документације и пројектног задатка ради израде Идејног пројекта реконструкције дистрибутивног топловода у насељу Стари Костолац. На функције чланова Радног тела именовани су Мирко Аранђеловић, дипл. инж. маш.  и Владимир Ђорђевић, дипл. инж. маш.

На дневном реду нашло се и Разматрање предлога одређивања локације за организовање Првомајског вашара за 2019. годину. На основу Закључка које је донело Веће локација за организовање Првомајског вашара за 2019. годину биће као и прошле године испред Хотела Костолац (део улице Трудбеничке и паркинг) између улица Боже Димитријевића и Стевана Немање. На Већу је усвојен и Извештај о раду председника и Већа Градске општине Костолац за 2018. годину.

 

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д:

 

 1. Усвајање записника са осамнаесте редовне седнице Већа Градске општине Костолац, одржане дана 02.2019. године и осме ванредне седнице Већа Градске општине Костолац, одржане дана 02.03.2019. године;
 2. Разматрање извештаја о утрошеним средствима Удружења пензионера Градске општине Костолац са изјашњењем руководиоца Групе за буџет, финансије, јавне набавке, статистику и послове информационе технологије и комуникације у Управи Градске општине Костолац;

          а) 01-401-1531/18 од 24.12.2018. године по основу Уговора о дотацији број 01-112-102/18 од 26.03.2018.године,

          б) број 01-401-1530/18 од 24.12.2018. године по основу Уговора о дотацији број 01-112-101/18 од 26.03.2018. године и

   в) број 01-401-1270/18 од 24.10.2018. године по основу Уговора о дотацији број 01-112-103/18 од 26.03.2018. године

са изјашњењем руководиоца Групе за буџет, финансије, јавне набавке, статистику и послове информационе технологије и комуникације у Управи Градске општине Костолац;

 1. Разматрање извештаја о утрошеним средствима КУД-а Кленовник број 01-401-1538/18 од 26.12.2018. године по основу Уговора о дотацији број 01-112-120/18 од 28.03.2018. године са изјашњењем руководиоца Групе за буџет, финансије, јавне набавке, статистику и послове информационе технологије и комуникације у Управи Градске општине Костолац;
 2. Разматрање извештаја о утрошеним средствима Друштва за неговање народне традиције „Аманет“ број 01-401-1556/18 од 28.12.2018. године по основу Уговора о дотацији број 01-112-88/18 од 23.03.2018. године са изјашњењем руководиоца Групе за буџет, финансије, јавне набавке, статистику и послове информационе технологије и комуникације у Управи Градске општине Костолац;
 3. Разматрање извештаја о утрошеним средствима Ловачког удружења „Војвода Миленко“ број 01-401-81/19 од 15.01.2019. године по основу Уговора о дотацији број 01-112-115/18 од 27.03.2018. године са изјашњењем руководиоца Групе за буџет, финансије, јавне набавке, статистику и послове информационе технологије и комуникације у Управи Градске општине Костолац;
 4. Разматрање извештаја о утрошеним средствима Позоришта „CASTELLUM“ број 01-401-50/19 од 11.01.2019. године по основу Уговора о дотацији број 01-112-111/18 од 26.03.2018. године са изјашњењем руководиоца Групе за буџет, финансије, јавне набавке, статистику и послове информационе технологије и комуникације у Управи Градске општине Костолац;
 5. Разматрање извештаја о утрошеним средствима Удружења Српски ратни ветерани број 01-401-58/19 од 14.01.2019. године по основу Уговора о дотацији број 01-112-109/18 од 26.03.2018. године са изјашњењем руководиоца Групе за буџет, финансије, јавне набавке, статистику и послове информационе технологије и комуникације у Управи Градске општине Костолац;
 6. Разматрање извештаја о утрошеним средствима Кинолошког удружења „ДУНАВ“ Костолац број 01-401-1497/18 од 10.12.2018. године по основу Уговора о дотацији број 01-112-83/18 од 23.03.2018. године са изјашњењем руководиоца Групе за буџет, финансије, јавне набавке, статистику и послове информационе технологије и комуникације у Управи Градске општине Костолац;
 7. Разматрање извештаја о утрошеним средствима Музичког друштва КОСТОЛАЦ број 01-401-1539/18 од 26.12.2018. године по основу Уговора о дотацији број 01-112-100/18 од 26.03.2018. године са изјашњењем руководиоца Групе за буџет, финансије, јавне набавке, статистику и послове информационе технологије и комуникације у Управи Градске општине Костолац;
 8. Разматрање извештаја о утрошеним средствима Културно уметничког друштва „Стари Костолац“ број 01-401-47/19 од 11.01.2019. године по основу Уговора о дотацији број 01-112-119/18 од 28.03.2018. године са изјашњењем руководиоца Групе за буџет, финансије, јавне набавке, статистику и послове информационе технологије и комуникације у Управи Градске општине Костолац;
 9. Разматрање извештаја о утрошеним средствима Ликовног удружења „КЕВРО“ број 01-401-828/18 од 09.07.2018. године по основу Уговора о дотацији број 01-112-99/18 од 26.03.2018. године, број 01-401-1103/18 од 07.09.2018. године по основу Уговора о дотацији број 01-112-98/18 од 26.03.2018. године и број 01-401-1473/18 од 14.12.2018. године по основу Уговора о дотацији број 01-112-97/18 од 26.03.2018. године са изјашњењем руководиоца Групе за буџет, финансије, јавне набавке, статистику и послове информационе технологије и комуникације у Управи Градске општине Костолац;
 10. 12. Разматрање извештаја о утрошеним средствима Удружења грађана „Еуро Роми“ број 01-401-75/19 од 15.01.2019. године по основу Уговора о дотацији број 01-112-107/18 од 26.03.2018. године са изјашњењем руководиоца Групе за буџет, финансије, јавне набавке, статистику и послове информационе технологије и комуникације у Управи Градске општине Костолац;
 11. 13. Разматрање извештаја о утрошеним средствима Удружења ликовних стваралаца Костолац „СПЕКТАР“ број 01-401-1469/18 од 13.12.2018. године по основу Уговора о дотацији број 01-112-105/18 од 26.03.2018. године и број 01-401-1469/18 од 13.12.2018. године по основу Уговора о дотацији број 01-112-106/18 од 26.03.2018. године са изјашњењем руководиоца Групе за буџет, финансије, јавне набавке, статистику и послове информационе технологије и комуникације у Управи Градске општине Костолац;
 12. Разматрање извештаја о утрошеним средствима Удружења одгајивача ситних животиња и љубитеља природе Костолац број 01-401-1305/18 од 05.11.2018. године по основу Уговора о дотацији број 01-112-108/18 од 26.03.2018. године са изјашњењем руководиоца Групе за буџет, финансије, јавне набавке, статистику и послове информационе технологије и комуникације у Управи Градске општине Костолац;
 13. Разматрање извештаја о утрошеним средствима Удружења ликовних уметника Костолац – АРТ број 01-401-1109/18 од 11.09.2018. године по основу Уговора о дотацији број 01-112-104/18 од 26.03.2018. године са изјашњењем руководиоца Групе за буџет, финансије, јавне набавке, статистику и послове информационе технологије и комуникације у Управи Градске општине Костолац;
 14.  Разматрање извештаја о утрошеним средствима Удружења Друштво Ром Костолац:

а) број 01-401-77/19 од 15.01.2019. године по основу Уговора о дотацији број 01-112-87/18 од 23.03.2018. године и

б) број 01-401-76/19 од 15.01.2019. године по основу Уговора о дотацији број 01-112-86/18 од 23.03.2018. године са изјашњењем руководиоца Групе за буџет, финансије, јавне набавке, статистику и послове информационе технологије и комуникације у Управи Градске општине Костолац;

 1.  Разматрање извештаја о утрошеним средствима Удружења Креативни Роми број 01-401-67/19 од 15.01.2019. године по основу Уговора о дотацији број 01-112-110/18 од 26.03.2018. године са изјашњењем руководиоца Групе за буџет, финансије, јавне набавке, статистику и послове информационе технологије и комуникације у Управи Градске општине Костолац;
 2.  Разматрање извештаја о утрошеним средствима Удружења Клуб Љубитеља књиге „Мајдан“:

а) број 01-401-60/19 од 14.01.2019. године по основу Уговора о дотацији број 01-112-95/18 од 26.03.2018. године и Анекса Уговора о дотацији број 01-112-212/18 од 04.07.2018.године и

б) број 01-401-676/18 од 06.06.2018. године по основу Уговора о дотацији број 01-112-94/18 од 26.03.2018. године

са изјашњењем руководиоца Групе за буџет, финансије, јавне набавке, статистику и послове информационе технологије и комуникације у Управи Градске општине Костолац;

 1.  Разматрање извештаја о утрошеним средствима СПЦ ЦО Острово број 01-401-1208/18 од 10.10.2018. године по основу Уговора о дотацији број 01-112-235/18 од 18.07.2018. године са изјашњењем руководиоца Групе за буџет, финансије, јавне набавке, статистику и послове информационе технологије и комуникације у Управи Градске општине Костолац;
 2.  Разматрање извештаја о утрошеним средствима СПЦ ЦО Село Костолац број 01-401-127/19 од 24.01.2019. године по основу Уговора о дотацији број 01-112-236/18 од 18.07.2018. године са изјашњењем руководиоца Групе за буџет, финансије, јавне набавке, статистику и послове информационе технологије и комуникације у Управи Градске општине Костолац;
 3.  Разматрање извештаја о утрошеним средствима СПЦ ЦО Града Костолца:

а) број 01-401-78/19 од 15.01.2019. године по основу Уговора о дотацији број 01-112-82/18 од 23.03.2018. године и

б) број 01-112-234/18 од 18.07.2018.године као и Анекса ових Уговора број 01-112-610/18 од 12.12.2018. године са изјашњењем руководиоца Групе за буџет, финансије, јавне набавке, статистику и послове информационе технологије и комуникације у Управи Градске општине Костолац;

 1.  Разматрање извештаја о утрошеним средствима Удружења „Градска општинска организација инвалида рада“ Костолац:

а) број 01-401-1544/18 од 26.12.2018. године по основу Уговора о дотацији број 01-112-85/18 од 23.03.2018. године и

б) број 01-401-1544/18 од 26.12.2018. године по основу Уговора о дотацији број 01-112-84/18 од 23.03.2018. године са изјашњењем руководиоца Групе за буџет, финансије, јавне набавке, статистику и послове информационе технологије и комуникације у Управи Градске општине Костолац;

 1.  Разматрање извештаја о утрошеним средствима КУД-а „Света Петка“ број 01-401-298/19 од 28.02.2019. године по основу Уговора о дотацији број 01-112-118/18 од 28.03.2018.

године са изјашњењем руководиоца Групе за буџет, финансије, јавне набавке, статистику и послове информационе технологије и комуникације у Управи Градске општине Костолац;

 1. Разматрање извештаја о утрошеним средствима КУД-а Острово број 01-401-341/19 од 06.03.2019. године по основу Уговора о дотацији број 01-112-121/18 од 28.03.2018. године са изјашњењем руководиоца Групе за буџет, финансије, јавне набавке, статистику и послове информационе технологије и комуникације у Управи Градске општине Костолац;
 2. Разматрање предлогa Решења о именовању председника и чланова Радног тела за припрему конкурсне документације и пројектног задатка ради израде Идејног пројекта реконструкције дистрибутивног топловода у насељу Стари Костолац;
 3. Разматрање предлога решења о образовању и именовању привремених Савета Месних заједница;
 4. Разматрање предлога одређивања локације за организовање Првомајског вашара за 2019. годину;
 5. Разматрање предлога за измену Плана јавних набавки Управе Градске општине Костолац за 2019. годину – Измена плана бр. 1;
 6. Разматрање предлога Одлуке о покретању поступка јaвне набавке;
 7. Разматрање Извештаја председника Градске општине Костолац о раду председника и Већа Градске општине Костолац за 2018. годину;
 8. Разматрање извештаја о утрошеним средствима КУД-а Костолац број 01-401-1525/18 од 24.12.2018. године по основу Уговора о дотацији број 01-112-117/18 од 28.03.2018. године са изјашњењем руководиоца Групе за буџет, финансије, јавне набавке, статистику и послове информационе технологије и комуникације у Управи Градске општине Костолац и
 9. Текућа питања.

 

 

 

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!