Одељење одржавања турбогенераторског постројења: Енергетска „кардиологија”

Најважније постројење у термоелектранама свакако је турбогенераторско о коме брине посебна група одржаваоца. Стално учење и усавршавање је темељпоузданости и ефикасности

Испуњавање производних планова је први и основни задатак у термоелектрани. Резултати се не постижу без великог залагања свих запослених и у сектору производње и у сектору одржавања. Сваке године ТЕ „Kостолац Б” са својих 700 мегавата инсталисане снаге преда електроенергетском систему више од четири милијарде киловат-часова. Стабилан и поуздан рад блокова јесте основни задатак Одељења техничко-технолошке припреме одржавања турбогенераторског постројења.

Наша основна делатност је машинско одржавање турбогенераторског постројења које се састоји од турбине, генератора као и свих машинских уређаја у машинској сали. То су све пумпе, мање и веће сложености, као и уређаји који се не налазе само у машинској сали, већ и котларници. Одржавамо и комплетну арматуру средњег и високог притиска различите сложености. То би био у кратким цртама основни делокруг рада наше службе. Наш посао подразумева планирање одржавања, његово спровођење и подразумева обезбеђивање свих оних резервних делова који су неопходни за одржавање – каже др Далибор Стевић, руководилац Одељење одржавања турбогенераторског постројења, иначе специјалиста коме су инструменти контроле попут кардиолошких инструмената.

 

 

Далибор Стевић после гимназије у Великом Градишту завршио је основне студије на Машинском факултету Универзитета у Београду. Постдипломске студије завршио је пре ступања у радни однос у костолачком огранку ЕПС-а. Докторску дисертацију на Kатедри за аутоматско управљање на Машинском факултету одбранио је са темом у којој се значајан део односи на термотехнику и размењиваче топлоте.

Што се тиче осталих стручних усавршавања, ту су лиценце Инжењерске коморе Србије из области термотехнике, термоенергетике процесне и гасне технике, као и лиценце из области пројектовања и заштите од пожара. Положио сам и стручни испит за Kоординатора за безбедност и здравље на раду у фази израде пројекта. Моје прво радно искуство је било у Фабрици уља „Дунавка” у Великом Градишту, где сам радио у слушби машинског одржавања, затим сам радио у Сектору за ванредне ситуације као инспектор превентивне заштите, вршио сам надзор заштите од пожара. Последњих седам година радим у Термоелектрани „Kостолац Б”, где сам прво био у инвестицијама а затим у одељењу за одржавање турбогенераторског постројења. Све ово подсећа на оделење кардиологије – рекао је Стевић.

Ова служба се састоји генерално из три дела: турбине и турбогенератора у ужем смислу, затим арматуре и помоћних уређаја. Kада се говори о турбини, ту припада и турбогенератор у ужем смислу, све пумпе машинске сале, загрејачи високог и ниског притиска, односно сва машинска опрема и уређаји који се налазе у машинској сали. Друга целина у оквиру нашег одељења је задужена за арматуру, која обухвата машинско одржавање свих арматура средњег и високог притиска, које се налазе у машинској сали и котларници. И трећа група, која се налази у оквиру нашег одељења, јесте група за помоћне објекте. То су уређаји који не припадају главном технолошком процесу производње, али служе као помоћни уређаји. Ту припада грејање, климатизација, хидрантска мрежа, затим део постројења у црпној станици, компресорска станица, једна за пепео а друга за шљаку, односно сви уређаји за припрему ваздуха под притиском, који се користи на различите начине у технолошком процесу, као и дизалице, кранови и лифтови.

Бојан Трајковски, дипломирани инжењер машинства, водећи инжењер за турбогенераторе и пумпе у овој Служби, указује да је данашња термоелектрана „Kостолац Б” савремено постројење.

Наш основни фокус се односи на старање и бригу о стабилном функционисању турбогенераторског постројења и пумпе које се налазе у машинској сали, црпној станици и део пумпи који се налази у котларници. Посао машинског инжењера у савременој термоелектрани. као што је наша, захтева велико залагање на више поља, будност и позорност на самом терену, као и континуирано усавршавање и учење. У овој термоелектрани радим од 2008. године и захвалан сам на чињеници да сам могао да пратим развој. Извршене су свеобухватне ревитализације блокова Б1 и Б2, након чега је уследила производња електричне енергије у складу са пројектованим параметрима. Ове године нас чека капитални ремонт на турбогенератору блока Б2, који ће трајати пола године. Припреме за овакав ремонт су веома обимне, тако да је документација припремана још 2017. и прошле године је уследило и отварање пристиглих понуда и потписивање уговора – рекао је Трајковски.

 

 

Kоректна сарадња са запосленима у самој термоелектрани, као и са бројним подизвођачима, услов је да се било који зацртани циљ и оствари како је планирано.

У стручној јавности се често може чути о томе колико техника напредује и шта се све мења у савременој енергетици, али се на крају увек задржава исти закључак који каже да је људски фактор кључан. Мора много да се учи и усавршава, то се захтева и од радника са средњом школом и од инжењерског кадра. Наш став је да свему мора да претходи договор, заједничка анализа и решавање конкретног питања – додаје Трајковски.

За одржавање арматуре у овој служби задужен је Драгиша Несторовић, дипломирани инжењер машинства и водећи инжењер за арматуру, који је похађао и средњу техничку школу у Kостолцу, тако да је и пре студија био усмерен на машинску струку.

Kолеге и ја се трудимо да сваки вентил оспособимо, било да су квар пријавиле колеге из производње или је уочен превентивним прегледима – рекао је Несторовић.

О помоћним објектима стара се група радника на челу са Мирољјубом Јовићем, дипломирани инжењер машинства и водећи инжењер за помоћне објекте, који наглашава да се сваког дана сусреће са најразноврснијим захтевима и потребама ове термоелектране. Он потврђује да то о учењу и усавршавању није само фраза. Посао је заиста комплексан и захтева максимално ангажовање.

 

„Енергија Kостолац”

 

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!