Деценије подршке ЕПС развоју заједнице

Подршка развоју заједнице и унапређење квалитета живота грађана, поготово најугроженијих група, један је од стубова пословања сваке успешне компаније. Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, као енергетски и привредни ослонац земље, има додатну одговорност која се испољава у деценијама пословања усмереном и ка подршци науци и образовању, здравству, култури, спорту, хуманитарним активностима и очувању духовних вредности.

Уз помоћ ЕПС-а, 48 основних и средњих школа набавило је нову опрему и реконструисало објекте
током 2018. године, а подршку су добиле и две предшколске установе.
Савремени услови за образовање обезбеђени су широм Србије и тиме је омогућено да деца, као највреднији део српског друштва, имају модерну наставу и у корак прате вршњаке из најразвијенијих земаља.

 

 

ЕПС је велики донатор српског здравства. Компанија је пружила финансијску помоћ за побољшање услова рада здравствених установа у Србији, као и за набавку медицинских
апарата, опреме и лекова. Такође је подржан рад установа за особе са инвалидитетом.
Посебна пажња посвећује се пројектима који су усмерени на породицу и најмлађе. Подржан је
рад Саветовалишта за борбу против насиља у породици у њиховом настојању да се овај велики друштвени проблем сведе на најмању меру.

Помогнут је и рад фондације „СОС – Дечја села Србије“, организације која брине о деци без родитељског старања, као и рад удружења „Влашки Роми“.

Партнер
„Електропривреда Србије“ подржала је рад Националног удружења родитеља деце оболеле од рака (НУРДОР).
Помогнути су и: манифестација „Игре без границе за децу са посебним потребама“, удружење „Ин центар“ у пројекту развоја социјалног предузетништва, као и пројекат „Мали велики људи“.

ЕПС даје пуну подршку најмлађима и њиховом безбедном одрастању и донатор је Уницефове „Школе без насиља“. Компанија подржава и програм за развој деце у раном детињству и укључила се у кампању „Сваки тренутак је важан“ коју спроводи Уницеф, у сарадњи са Владом Србије.
Заштита животне средине је један од приоритета пословања „Електропривреде Србије“ и саставни део стратегије управљања компанијом.
У периоду од 2016. до 2025. године ЕПС ће инвестирати око 860 милиона евра да би испунио строге еколошке критеријуме Европске уније. Системски се улаже у модернизацију опреме и увођење најновијих технологија у производњи угља и електричне енергије да би се утицај на околину свео на минимум.

Извор: ЕПС Енергија

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!