Одржана 14. редовна седница Већа Градске општине Костолац

 

Веће Градске општине Костолац, одржало је у петак, 4. јануара, 2019. године четрнаесту редовну седницу на којој је једногласно усвојено 12 тачака дневног реда.

 

 

 1. Усвајање записника са тринаесте редовне седнице Већа Градске општине Костолац, одржане дана 12.2018. године;
 2. Разматрање Плана јавних набавки Управе Градске општине Костолац за 2019. годину;
 3. Разматрање предлога одлука о покретању поступака јавних набавки за јануар 2019. године;
 4. Разматрање предлога за обезбеђивање додатних средстава са изјашњењем руководиоца Групе за буџет, финансије, јавне набавке, статистику и послове информационе технологије и комуникације у Управи Градске општине Костолац;
 5. Разматрање Годишњег плана јавних конкурса Градске општине Костолац за 2019. годину;
 6. Разматрање предлогa о расподели средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта на територији Градске општине Костолац за 2019. годину, у оквиру Раздела 4. Глава 1. – Управа Градске општине Костолац, Програм 14 – Развој спорта и омладине, Програмска класификација ПА 1301-0001 – Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, Позиција 19, Економска класификација 481911 – Дотације спортским омладинским организацијама.
 7. Разматрање предлога Јавног позива за расподелу средстава за обезбеђивање средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта на територији Градске општине Костолац за 2019. годину;
 8. Разматрање предлога Решења о именовању председника и чланова Комисије за обезбеђивање средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта на територији Градске општине Костолац за 2019. годину;
 9. Разматрање захтева начелника Управе Градске општине Костолац, број 01-401-2/19 од 03.01.2019. године, за обезбеђивање средстава за доделу поклона деци чији су родитељи запослени код корисника буџетских средстава Градске општине Костолац поводом новогодишњих и божићних празника;
 10. Разматрање Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке Већа Градске општине Костолац;
 11. Разматрање Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке Председника Градске општине Костолац;
 12. Утврђивање предлога Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке Скупштине Градске општине Костолац;
 13. Текућа питања.

 

 Седницом којом је председавао председник Градске општине Kостолац, Серџо Kрстаноски, присуствовали су сви чланови Већа Градске општине Kостолац, Миладин Радомировић, Драган Ранисављев, Никола Лазић, Марија Миличевић и Саша Грубетић. Поред чланова Већа седници су присиствовали и заменик председника Градске општине Kостолац Далибор Илић, начелница Управе Градске општине Kостолац Анђелија Миливојевић, председница Скупштине Градске општине Kостолац Милена Церовшек, заменик председника Скупштине Градске општине Kостолац Рајко Божић, члан Већа Града Пожаревца Млађан Николић ресорно задужен за ГО Костолац и месне заједнице, помоћници председника Југослав Марковић и Бајрам Морина,  Љиљана Цвејановић – виши сарадник за послове припреме и реализације седница Скупштине и радних тела Скупштине, персоналне и имовинско правне послове.

 

 

 

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!