Sa kopa „Drmno“: Proizvodnja u skladu sa potrebama

Na Površinskom kopu „Drmno“, prema podacima Službe za praćenje i analizu proizvodnje, u junu je iskopano 718.835 tona uglja. Sitnog uglja ima dovoljno za potrebe rada termokapaciteta instalisanih u
Kostolcu.

Za šest meseci na kopu „Drmno“ iskopano je 4.618.408 tona uglja. U junu za široku potrošnju izdvojeno je i 14.288 tona komadnog uglja, a od početka godine ukupno 66.615 tona, što je u skladu s preuzetim obavezama prema kupcima. Ugalj se od početka godine sa kopa „Drmno“ odvozi i za potrebe termoelektrane „Morava“ u Svilajncu. Od početka 2018. godine prevezeno je 112.656 tona sitnog uglja.
Proizvodnja uglja od početka godine je predvidiva, kontinuirana i u skladu s potrebama rada i angažovanja termoenergetskih kapaciteta instalisanih u „Kostolcu“.

Rudarskim sistemima za otkrivanje uglja, prema obrađenim podacima o proizvodnji otkrivke, u junu su otkopana 2.528.342, a od početka godine ukupno 16.934.454 kubna metra jalovine.

 

 

Čišćenje

Na ugljenom sistemu pojavljuju se proslojci u severozapadnom delu ugljenog ležišta. Zbog potrebe čišćenja zemljano-peščanih proslojaka i održavanja kvaliteta isporuke uglja termoelektranama, proizvodnja uglja iz ovog dela ležišta delimično je usporena.

Izvor: EPS Energija

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!