Veliki poslovi na kopu „Drmno“ : Nova oprema za odvoz uglјa

Ukupna vrednost opreme koja treba da obezbedi stabilnu proizvodnju uglјa iznosi 12,9 miliona evra

Na Površinskom kopu  „Drmno“ u toku je montaža rudarske opreme koja je namenjena redovnom proizvodnom procesu, a sastoji se od tri pogonske i tri povratne stanice tipa B-2000 i S-uređaja, odnosno pretovarnih kolica. Prema ugovoru potpisanom s konzorcijumom „Goša FOM“ i „Famak Famur“ iz Polјske, ukupna vrednost opreme je 12,9 miliona evra.

Nosilac poslova je „Goša FOM“ iz Smederevske Palanke. Deo montaže opreme neophodne za rekonstrukciju uglјenog transportnog izvoznog sistema, prema ugovoru, treba da se završi do septembra, a preostala rudarska oprema treba da se montira do početka iduće godine – kazao je Ljubiša Marinković, zamenik direktora Direkcije za unapređenje proizvodnje.

Od kraja marta oprema se isporučuje sukcesivno, a do kraja aprila montirano je oko 40 odsto mašinske opreme na prvoj pogonskoj stanici i isporučeno 80 odsto opreme za drugu pogonsku stanicu.

Prioritet je montaža dve pogonske i dve povratne stanice sa pripadajućom opremom, zbog rekonstrukcije uglјenog transportnog izvoznog sistema koja treba da se realizuje tokom ovogodišnjeg remonta. U toku su mašinski radovi na montaži ugovorene opreme i nema problema u realizaciji posla na terenu. Uporedo sa radovima na montažnom placu, koji je izgrađen na istočnoj strani kopa „Drmno“ , postavlјaju se elementi i oprema za novi uglјeni transportni sistem – objašnjava Marinković.

„Kolubara Univerzal“ radi završne spojeve na trakama. Po završetku svih poslova sleduje transport opreme na radnu lokaciju i probni rad.

U planu je sastanak s izvođačem, na kome će detalјno biti predstavlјena dinamika poslova koji treba da se urade na Površinskom kopu „Drmno“, kao i vremenski termini, kako bi svi zajedno i sinhronizovano završili predviđene poslove u ugovorenim rokovima.

Modernizacija

Na elektroopremi koja će biti ugrađena (frekventni regulatori, transformatori i PLC oprema) došlo je do izmena.

– „Goša“ je predložila da se isporuči i ugradi elektrooprema renomiranog proizvođača „Simens“. Na ovaj predlog rukovodstvo EPS-a dalo je pozitivan odgovor nakon sveobuhvatnih stručnih konsultacija. U petak, 27. aprila održana je prezentacija baznog elektroinženjeringa, a na osnovu njega biće urađen i detalјan elektroinženjering koji podrazumeva razradu svih tehničkih detalјa.

Izvor: EPS Energija

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!