Skupština Gradske opštine Kostolac usvojila budžet za 2018. godinu

 

 

U petak, 29.12.2017. godine, održana je 24. redovna sednica Skupštine Gradske opštine Kostolac. Na dnevnom redu našle su se dve tačke:

 

  •  1. Razmatranje i donošenje Odluke o budžetu Gradske opštine Kostolac za 2018. godinu sa finansijskim planovima:
  • Finansijski plan direktnog korisnika budžetskih sredstava -Skupština Gradske opštine Kostolac za 2018. godinu
  • Finansijski plan direktnog korisnika budžetskih sredstava – Predsednik Gradske opštine Kostolac za 2018. godinu
  • Finansijski plan direktnog korisnika budžetskih sredstava – Veće Gradske opštine Kostolac za 2018. godinu
  • Finansijski plan direktnog korisnika budžetskih sredstava – Uprava Gradske opštine Kostolac za 2018. godinu
  • 2.   Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Uprave Gradske opštine Kostolac za 2016. godinu

 

Sednicom je predsedavao Nenad Marković, predsednik Skupštine Gradske opštine Kostolac, a u radnom predsedništvu pored njega bili su Rajko Božić, zamenik predsednika Skupštine Gradske opštine Kostolac i Slađana Petrušić Gutić, sekretar Skupštine Gradske opštine Kostolac.  Sednici Skupštine koja je poslednji put zasedala u ovom sazivu, koji je iza sebe ostavio veliki broj značajnih odluka, prisustvovali su svi odbornici, koji su jednoglasno podržali obe tačke dnevnog reda.

 

Usvajanjem Odluke o budžetu Gradske opštine Kostolac za 2018. godinu, odbornici su podržali i realizovanje bitnih projekata, koji su u interesu svih građana kostolačke opštine.

 

Prema rečima Zdenke Radosavljević – višeg stručnog saradnika na poslovima izvršenja budžeta ukupni prihodi i primanja u predlogu Odluke utvrđeni su u iznosu 254.281.827,00 dinara, kao i rashodi i izdaci koji su utvrđeni u iznosu 254.281.827,00 dinara., što znači da ovom Odlukom o budžetu nije predviđen ni budžetski suficit, ni budžetski deficit, jer su prihodi i primanja jednaki rashodima i izdacima.

 

Ulaganja u kapitalne projekte iz budžeta Gradske opštine Kostolac, za 2018. godinu planirana su u iznosu od 118.498.003,00 dinara i finansiraće se iz transfera od drugih nivoa vlasti u iznosu od 55.000.000,00 dinara i iz neutrošenih sredstava iz ranijih godina koje Gradska opština Kostolac dobija kao transfer iz Grada Požarevca u iznosu od 63.498.003,00 dinara“ – rekla je između ostalog Zdenka Radosavljević i dodala da planirana sredstva na ime rezervi iznose 2.000.000,00 dinara.

 

 

Najavivši da sredstva koja su predviđena budžetom nisu konačna i da će već početkom godine rebalansom budžeta Grada Požarevca, biti opredeljeno još više sredstava za Gradsku opštinu Kostolac, kako bi se realizovali značajni projekti, predsednik Gradske opštine Kostolac, Ivan Savić je istakao da lokalna samouprava ima već spremne zahteve koje će uputiti Gradu Požarevcu, a čija je vrednost oko 50 miliona dinara. Takođe, očekuju se i značajna sredstva iz budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine Grada Požarevca.

 

Nastojaćemo da u roku završimo projektnu dokumentaciju toplifikacije sela Ostrovo, kako bi konkurisali za preostala sredstva iz budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine. Biće to najveći projekat koji će se raditi u budućnosti na teritoriji Gradske opštine Kostolac. Iz pomenutog fonda očekujemo i sredstva za realizaciju projekta sanacije atmosferskih padavina, a trenutno radimo i na izradi projektne dokumentacije za izgradnju fekalne kanalizacije u svim naseljima na teritoriji Kostolca: Didino naselje, Kolište i Kanal. Projekti jesu kompleksni i skupi, ali se mi nećemo oslanjati samo na sredstva iz budžeta Grada Požarevca, već čemo pokušati da sredstva obezbedimo preko fondova Evropske unije, ali i apliciranjem kod  raznih ministarstava. Značajno je napomenuti da je za rekonstrukciju Karađorđeve ulice i kružnog toka na raskrsnici Kostolac – selo Kostolac, Grad Požarevac već uradio projekat i nadam se da će u narednoj godini jedan od ova dva segmenta biti urađen. Od značajnijih investicija planiran je i nastavak rekonstrukcije Kobalove ulice od sela Kostolac do raskrsnice sa Kostolcem“ – rekao je između ostalog predsednik Gradske opštine Kostolac, Ivan Savić istakavši da će rebalansom 1 budžeta nastojati da obezbede što više sredstava, kako bi se realizovao i veći broj kapitalnih investicija u 2018. godini. „Nadam se da će biti prillike i za rebalans 2, mi ćemo svakako pripremiti projektnu dokumentaciju, kako bi konkurisali za sredstva kojima bi realizovali projekte značajne za sve građane kostolačke opštine“ – dodao je Savić napominjući da je budžetom planiran ravnomeran razvoj svih mesnih zajednica na teritoriji Gradske opštine Kostolac.

 

Na kraju obraćanja Savić se zahvalio najpre svim saradnicima jer su imali uspešne četiri godine u prethodnom mandatu, ali i odbornicima koji su uvek davali konstruktivne kritike i koji su uvek imali  konstruktivne ideje i planove.

 

Zadovoljan sam prethodnim mandatom, posebno 2017. godinom u kojoj smo doživeli vrhunac rada u prethodne četiri godine. Iskoristio bih ovu priliku da se zahvalim svim građanima koji su izašli na izbore i koji su dali ne samo podršku koaliciji Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije već svim učesnicima u izbornom ciklusu. Rezultati izbora pokazuju da građani jasno vide šta smo mi do sada uradili na taj način što su nam ponovo ukazali poverenje, a mi ćemo se truditi da to poverenje i opravdamo“ – rekao je Savić čestitajući građanima Gradske opštine Kostolac predstojeće praznike sa željom da Nova godina svima donese i nove šanse za napredak na ličnom, porodičnom i profesionalnom planu.

 

 

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!