Proizvodnja energije u „TE-KO Kostolac“: Svi blokovi iznad plana

 

Do polovine septembra proizvedeno 4,47 milijardi kilovat sati

 

Kostolački termo kapaciteti su do polovine septembra isporučili elektroenergetskom sistemu oko 4,47 milijardi kilovat-časova električne energije. Ovaj proizvodni rezultat premašuje plan za 6,6 odsto.

U septembru su urađeni i poslednji predviđeni remonti u Termoelektrani „Kostolac B“, nakon čega je usledio rad svih instalisanih 1.000 megavata za proizvodnju električne energije u kostolačkom ogranku „Elektroprivrede Srbije“.

 

 

Termoelektrana „Kostolac A“ je u tom periodu proizvela više nego što je plan nalagao, odnosno više od 1,43 milijarde kilovat-sati. Blok A1 je ispručio približno 423 miliona kWh, dok je blok A2 proizveo oko milijardu kilovat-sati. Kontinuirana i stabilna proizvodnja električne energije blokova A1 i A2 očekuje se i u narednom, hladnijem periodu godine, a ukupno se, prema godišnjem planu, očekuje da TE „Kostolac A“ proizvede oko dve milijarde kWh.

 

Blokovi Termoelektrane „Kostolac B“, čija snaga iznosi 700 megavata, do polovine septembra su proizveli približno 3,3 milijarde kilovat-sati električne energije. Nakon temelјnih revitalizacija, koje su obavlјene na blokovima B1 i B2 tokom prethodnih godina, ova termoelektrana ostvaruje izuzetan proizvodni učinak, koji karakteriše maksimalna iskorišćenost svih instalisanih kapaciteta. Svi preduzeti zahvati su omogućili da se koristi pun proizvodni potencijal i postave novi rekordi u ovoj termoelektrani prošle godine.

 

Blok B1 je proizveo za 3,3 odsto više od plana, a B2 za čak 13,3 odsto više od plana. Visoki stepen realizacije proizvodnih planova prati i početak rada pogona za odsumporavanje dimnih gasova, koji omogućava da se zaštita životne sredine podigne na viši nivo u skladu sa zahtevima savremene energetike.

 

Izvor: EPS Energija

 

 

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!