Završena izgradnja drenažnog sistema na PK „Drmno“

 

Rešenje za stabilnost

 

Drenažni sistem na kopu „Drmno“ je po metodi koja se koristi u građevinarstvu prvi put implementiran i u rudarstvu sa ciljem da se postigne trajna stabilnost unutrašnjeg odlagališta na kopu „Drmno“

 

Svi radovi predviđeni projektom za izgradnju drenažnog sistema su završeni, a cilj je da se postigne trajna stabilnost unutrašnjeg odlagališta na kopu „Drmno“. U radove na izgradnji ovog složenog i tehnički zahtevnog objekta uloženo je oko 132 miliona dinara.

 

Drenažni sistem na kopu „Drmno“ sastoji se iz 700 vertikalnih drenova ispunjenih šljunkom, objekata horizontalne drenaže od 24 kanala, u koji su postavljene cevi adekvatnog prečnika, drenažnog kolektora i drenažnog odvodnog kanala u dužini od 150 metara. Izgrađeni sistem drenaže urađen je po metodi koja se dosad koristila samo u građevinarstvu za stabilizovanje terena.

 

 

Posle elementarnih nepogoda iz 2014, kada je deo kopa „Drmno“ bio poplavljen, usledila su snimanja i ispitivanja. Zaključeno je da u odlagalištu i na padini postoji količina vode koja izaziva nestabilnost tla.
Nakon sprovođenja kompletne procedure i svih postupaka, na osnovu kojih su dobijeni potrebni podaci o tome kakva je situacija ispod površine tla na delu unutrašnjeg odlagališta, Rudarski institut iz Beograda napravio je projektnu dokumentaciju i omogućen je početak radova.

 

Radovi su izvedeni na prostoru dimenzija 100 sa 300 metara. Prvo je skinut sloj materijala debljine jednog metra, a nakon toga su počela bušenja i postavljanje drenova. Drenažni sistem se sastoji iz vertikalnih drenova ispunjenih šljunkom, a od objekata horizontalne drenaže izgrađena su 24 kanala, u koje su postavljene cevi određenog prečnika, drenažni kolektor, drenažni odvodni kanal dug oko 150 metara, kanal koji će vodu odvoditi do postojećeg vodosabirnika, kao i drenažni tepih. Na prostoru od tri hektara urađeno je 700 bušotina, ukupne dužine 7.700 metara. Prosečna dubina bušotina kreće se od 10 do 12 metara.

 

Drenažni objekat je na najnižem delu unutrašnjeg odlagališta, gde je tokom poplava 2014. bilo najviše mulja i vode.
U ovom delu odlagališta odnos odložene jalovine i one koja treba da bude odložena je jedan prema dva i više. Kompletan sistem funkcioniše po metodi preopterećenja. Po završetku radova na izgradnji drenažnog sistema, na ovom prostoru odlagaće se nove količine jalovine. Odložena jalovina pritiskaće tlo pod drenažnim sistemom. Voda će pod pritiskom ulaziti u vertikalne i horizontalne drenažne objekte i dalje će kanalima do vodosabirnika, a odatle će se voda adekvatnim pumpama ispumpavati iz kontura kopa.

 

Kontrola

 

Prvi efekti novog sistema drenaže na „Drmnu“ biće uskoro vidljivi, jer će se jalovina sa prvog sistema odlagati preko objekta koji je kompletno prekriven iberlaufom i geotekstilom. Zato je planirano i uspostavljanje sistema nadzora, kojim će se pratiti funkcionisanje drenažnog sistema, dinamika isušivanja terena i ukupni efekti. Na realizaciji projekta bili su angažovani „Autotransport“ iz Kostolca i „Novkol“ iz Beograda, a svi poslovi završeni su početkom avgusta.

 

Izvor: EPS Energija

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!