Proradio novi sistem za odsumporavanje u TE „Kostolac B“

  EKOLOŠKI PROJEKAT USPEŠNO ZAVRŠEN

 

U toku je tehnički pregled novoizgrađenog sistema odsumporavanja, po čijem završetku se očekuje i predlog za upotrebnu dozvolu

 

 

Celokupan projekat izgradnje postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova u „Termoelektrani Kostolac B“ pri samom je kraju. U toku je tehnički pregled novoizgrađenog sistema odsumporavanja, po čijem završetku se očekuje i predlog za upotrebnu dozvolu. Posle svih ovih aktivnosti može se konstatovati da je projekat izgradnje sistema odsumporavanja realizovan u punom obimu, u zadatim finansijskim okvirima.

 

Na osnovu rezultata merenja emisija gasova očekuje se da u budućnosti postrojenje ispuni svoju namenu, a to je smanjenje emisija štetnih gasova i prašine na zakonom propisane vrednosti, što će znatno doprineti zaštiti životne sredine.

Ugovorom koji su Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije“ i nekadašnje PD „Termoelektrane i kopovi Kostolac“ potpisali 8. decembra 2010. sa kineskom kompanijom CMEC, a koji je stupio na snagu 26. decembra 2012,  definisana je prva faza paketa projekta TE „Kostolac B“. Jedan od projekata u ovoj fazi realizacije je i izgradnja postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova u „Termoelektrani Kostolac B“. Vrednost projekta izgradnje sistema za odsumporavanje je 130,5 miliona dolara. Obim ovog posla je u celini u odgovornosti kineske strane.

Srpska strana je dobila realizaciju dela projekta, koji se odnosi na deponiju gipsa u Površinskom kopu „Drmno“ i snabdevanje krečnjakom postrojenja za odsumporavanje.

 

 

Radovi na izgradnji sistema odsumporavanja za blokove B1 i B2 zvanično su počeli 1. maja 2014, a zvanična primopredaja postrojenja bila je 5. maja 2017. godine. Nakon završetka montažnih radova, 23. februara ove godine pokrenut je sistem odsumporavanja, a tri dana kasnije dobijene su prve količine gipsa.

 

Na osnovu plana kineske strane, potom se pristupilo probnom radu postrojenja. Probni rad bloka B1 obavlјen je uspešno i bez većih primedbi od 15. do 17. marta. Onda je usledilo dokazivanje performansi od 17. do 20. marta. Prema rezultatima, emisije sumpornih oksida su oko 60 miligrama po kubnom metru (mg/m3), a garantovana vrednost, prema ugovoru, iznosi manja od 200 mg/m3, dok je emisija prašine oko 10 mg/Nm3, što je takođe manje od vrednosti za koju je garantovano da će biti manja od 30 mg/Nm3.

 

Na osnovu plana koji je dostavila kineska strana, probni rad za blok B2 i zajedničke uređaje obavlјen je, takođe uspešno, od 11. do 14. aprila. U naredna četiri dana usledilo je dokazivanje performansi. Prema rezultatima, emisije sumpornih oksida su oko 160 mg/m3, a garantovana vrednost ,prema ugovoru, manja je od 200 mg/m3, dok se emisija prašine sa vrednošću oko 30 mg/m3 poklapa koja je garantovana ugovorom. Nakon uspešnog završetka ovih aktivnosti izvršena je primopredaja postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova.

 

Kineska strana je 27. aprila dostavila konačan izveštaj o merenju performansi na sistemu odsumporavanja za B1, B2 i zajedničke uređaje. Sve ugovorene performanse su ispunjene, tako da je novoizgrađeni sistem odsumporavanja uspešno završio probni rad prema ugovoru.

 

Prema izveštaju o karakterizaciji gipsa kao otpada, koji je dobijen 27. marta, utvrđeno je da nije opasan i podesan je za industrijsku upotrebu. Očekuje se da se do kraja juna završi i deponija gipsa u PK „Drmno“, da bi se gips u punom obimu tamo odlagao.

 

 

Tehnički podaci za ODG postrojenje

 

– Koristi metod sa vlažnim krečnjakom – gipsom.

 

– Jedan apsorber za jedan kotao. Sposobnost prerade dimnog gasa u sistemu je protok gasa kada je jedan kotao na 100 odsto opterećenja. Sistem za pripremu krečnog mulјa, sistem za odvodnjavanje gipsa i drugi sistemi su pomoćni delovi.

 

– Projektovana efikasnost postrojenja na nominalnom optrećenju je najmanje 97,5 odsto pri upotrebi projektovanog uglјa. Emisija SO2 ne prelazi 200 mg/m3 u projektovanim uslovima.

 

– Postoji obilazni kanal za dimni gas sa opterećenjem 100 odsto za bezbednu funkciju termoelektrane u svakom režimu rada postrojenja za prečišćavanje dimnog gasa.

 

– Raspoloživost postrojenja je najmanje 95 odsto, a radni vek 15 godina.

 

 

 

Izvor: EPS Energija

 

 

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!