Одржана 26. редовна седница Скупштине Градске општине Костолац

У понедељк, 25. марта одржана је 26. редовна седница Скупштине Градске општине Костолац. Седницом је председавала Милена Церовшек, председница Скупштине Градске општине Костолац, а на дневном реду нашло се пет тачака.

Одборници локалног парламента донели су следећа акта:

  1. Одлуку о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета Градске општине Костолац за 2023. годину;
  1. Решење о усвајању Извештаја о раду Управе Градске општине Костолац за 2023. годину;
  1.  Решење о давању сагласности на Извештај о раду Установе Центар за културу ,,Костолац“ у Костолцу за 2023. годину;
  1. Одлуку о оснивању Канцеларије за младе Градске општине Костолац;
  1. Одлуку о приступању изради Локалног акционог плана за младе у Градској општини Костолац за период 2025. – 2026.

На самом почетку седнице Скупштине разматран је Предлог Одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета Градске општине Костолац за 2023. годину, на основу које ће бити ангажовано стручно лице за ревизију буџета за које је сагласност добијена од стране Државне ревизорске институције. Такође донето је и Решење о усвајању Извештаја о раду Управе Градске општине Костолац за 2023. годину. Известилац по обе тачке дневног реда била је заменик начелника Управе ГО Костолац, Ивана Ђорђевић.

Поводом треће тачке дневног реда, Разматрање и доношење решења о давању сагласности на извештај о раду Установе Центар за културу ,,Kостолацʼʼ, одборницима се обратио Драган Николић в.д. директора Установе Центра за културу Kостолац. Он образложио завршни извештај Установе Центра за културу Kостолац где је изложио прошлогодишње културне и спортске манифестације.

У наставку заседања Скупштине донета је и Одлука о оснивању Канцеларије за младе Градске општине Костолац. Према речима Николе Миленовића, руководиоца Службе за управљање људским ресурсима у Управи ГО Костолац, Канцеларија за младе као део Управе ГО Костолац треба да води системску бригу о младима на територији наше општине и да буде одговорна за спровођење локалне омладинске политике.

-Канцеларија за младе треба да обавља послове који се односе на подстицање младих да се организују, удружују и учествују у друштвеним токовима, послове сарадње са омладинским организацијама и удружењима и да пружа помоћ омладинским организацијама и удружењима у њиховом рад, да подстиче и остварује сарадњу која се односи на омладину и улогу младих на територији ГО Костолац.

Одлуком о оснивању Канцеларије за младе Градске општине Костолац ближе су дефинисани циљеви и задаци Канцеларије за младе, а све у циљу што делотворнијег рада Канцеларије и успешнијег остваривања потреба младих на територији Градске општине Костолац. Подсетимо се да је Градска општина Костолац током 2023. године закључила меморандум о сарадњи са ГИЗ-ом, те постала учесник у пројекту “Перспективе за младе у руралним срединама у Србији“ који у оквиру Немачке развојне сарадње спроводи ГИЗ у партнерству са Министарством туризма и омладине Републике Србије. На основу закљученог меморандума Градска општина Костолац реализовала је два пројекта, од којих је један уређење омладинског простора – Инфокутка. Званичним отварањем омладинског простора – Инфокутка постављен је темељ за даљи развој омладинског активизма. Током фебруара текуће године представници Министарства за туризам и омладину посетили су Градску општину Костолац и обишли омладински простор – костолачки Инфокутак. Том приликом Градска општина Костолац добила је предлог, односно подршку од стране Министарства за оснивање и формалне Канцеларије за младе. Према препоруци Министарства туризма и омладине, Канцеларија за младе је најважнији механизам за имплементацију Националне стратегије за младе Републике Србије на локалном нивоу, где млади људи могу да се, уз систематско планирање, окупљају, интегришу, неформално едукују, искажу, оснују удружења, и реализују своје идеје. Данас је доношењем Одлуке о оснивању Канцеларије за младе Градска општина Костолац изразила спремност да заједно са Министарством туризма и омладине ради на побољшању квалитета живота младих на својој територији, истакао је Миленовић.

На 26. редовној седници Скупштине одборници су донели Одлуку о приступању изради Локалног акционог плана за младе у Градској општини Костолац за период 2025. – 2026. Циљ израде Локалног акционог плана за младе је да се у складу са Стратегијом за младе у Републици Србији за период 2022. до 2030. године и Локалним акционим планом за младе Града Пожаревца за период 2021. – 2025. године утврде и дефинишу потребе младих у Градској општини Костолац, да се дефинишу циљеви, мере и активности који ће допринети унапређењу положаја младих, да се одреде одговорни субјекти за спровођење утврђених мера и активности, тела за праћење реализације Локалног акционог плана, средства за реализацију мера и активности утврђених Локалним акционим планом, као и друга питања од значаја за унапређење положаја младих у Градској општини Костолац.

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!