Усвојен други ребаланс буџета Градске општине Костолац за 2022. годину

Шеснаеста редовна седница Скупштине Градске општине Kостолац, одржана је у петак, 14. октобра 2022. године у скупштинској сали Градске општине Kостолац. Седницом је председавала Милена Церовшек, а присуствовало је двадесет одборника.

На дневном реду нашле су се две тачке:

  1. Разматрање и доношење Одлуке о изменама Одлуке о буџету Градске општине Костолац за 2022. годину – Ребаланс 2, са финансијским плановима:

а) Финансијски план директног корисника буџетских средстава – Скупштина Градске општине Костолац за 2022. годину – Ребаланс 2;

б) Финансијски план директног корисника буџетских средстава – Председник Градске општине Костолац за 2022. годину – Ребаланс 2;

в) Финансијски план директног корисника буџетских средстава ? Веће Градске општине Костолац за 2022. годину- Ребаланс 2;

г) Финансијски план директног корисника буџетских средстава – Управа Градске општине Костолац за 2022. годину – Ребаланс 2;

  1. Разматрање и доношење Решења о давању сагласности на План и програм рада Установе Центар за културу ,,Костолац за 2023. годину.

Уводно излагање о првој тачки дала је Зденка Радосављевић, руководилац Групе за буџет, финансије јавне набавке, послове статистике и послове информационе технологије и комуникације.

 

Према њеним речима Ребалансом 2 буџета, планирани су укупни приходи и примања у износу од 428.480.641,00 динара и расходи и издаци планирани су у износу од 437.993.772,00 динара, што значи да је планиран буџетски дефицит у износу од 9.513.131,00 динара. 

-Ребалансом 2 буџета, трансфери од других нивоа власти увећани су на име додатних средстава која су одобрена Градској општини Костолац у износу од 13.037.315,00 динара и то као као капитални трансфер. Приходи су такође увећани за износ од 941.874,00 динара на име реализације Уговора о спровођењу јавног рада, који је Градска општина закључила са Националном службом за запошљавање, истакла је Радосављевић.

Према речима председника Градске општине Костолац Серџа Крстаноског овим ребалансом одобрена су додатна средства у износу од 10.673.838,00 динара за реконструкцију трибина на терену за велики фудбал у кругу ФК „Рудар“, односно на стадиону „Бора Бека“. Док су за надзор над извођењем радова одобрена средства у износу од 213.447,00 динара. Овим ребалансом опредељена су и средства за изградњу ограде око помоћног стадиона ФК Рудар у износу од 2.150.000,00 динара.

Укључени су и трансфери од других нивоа власти, а то  су средства у износу од 941.874,00 динара, као ненаменски трансфера од Републике у корист нивоа општина на име реализације Уговора о спровођењу јавног рада, који је Градска општина Костолац закључила са Националном службом за запошљавање.

Такође на седници Скупштине донето је Решење о давању сагласности на План и програм рада Установе Центар за културу ,,Костолац“ за 2023. годину. Уводно излагање дала је директорка Центра за културу Костолац, Јелена Шаманц.

План и програм рада Установе Центар за културу „Костолац“  за 2023. годину садржаће поред традиционалних манифестација, позоришних представа за децу и одрасле, концерата, књижевних промоција, смотри и предавања, ликовне колоније, дечије радионице и бројна спортска дешавања.

Током целе календарске године планирамо организовање бројних музичких, фолклорних, драмских и едукативних програма, трибина, фестивала и изложби.  Настојаћемо је да анимирамо што већи број људи свих старосних група, стављајући у први план локалне културне производе, чинећи их брендом, што ће допринети културном и економском јачању општине, истакла је Шаманц.

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!