Лежиште угља „Kостолац Запад“: За сигурну будућност снабдевања угљем

Отварањем новог копа обезбедило би се двоструко и дугорочно снабдевање термоенергетских капацитета Kостолцу

Западни део костолачког угљеног басена располаже респектабилним експлоатационим количинама лигнита, показала су досадашња истраживања. Поред угља, у лежишту се налазе и знатне количине квалитетног шљунка који би могао да се експлоатише и пласира на тржиште. Отварање новог површинског копа било би од великог значаја не само за привредни развој овог краја већ и укупну енергетску стабилност Србије.

– Блокови Б1 и Б2 у ТЕ „Kостолац Б“ тренутно су у еколошком смислу најсавременији термокапацитети у оквиру ЕПС-а. Наредне године је планирано пуштање у рад блока Б3 и његово прикључење на мрежу. Површински коп „Дрмно“ једини је снабдевач угљем свих блокова инсталисаних у Kостолцу и његове резерве у овом тренутку износе око 200 милиона тона – рекао је Иван Ђукић, помоћник директора за инвестиције у Дирекцији за производњу угља.

Он је објаснио да је, према постојећој техничкој документацији, заустављање блокова Б1 и Б2 предвиђено 2038. и 2039. године, али ти блокови, технички посматрано, могу да се ревитализују и да им се продужи век трајања.

– Протеклих година ЕПС и огранак „ТЕ-KО Kостолац“ уложили су знатна средства у истраживање новог лежишта, које се налази у оквиру катастарских општина Дубравица – Батовац – Брежане , а у документацији званично је именовано као „Kостолац Запад“. У марту 2020. године Рударско-геолошки факултет из Београда завршио је студију изводљивости експлоатације лежишта „Kостолац Запад“. У овом документу дефинисана је недостајућа опрема, динамика отварања копа, као и пресељење дела опреме с копа „Дрмно“ с циљем уравнотежења производње откривке и угља на Површинском копу „Дрмно“ и Површинском копу „Kостолац Запад“ – рекао је Ђукић.

Kако се буде повећавала производња на ПK „Kостолац Запад“, смањиваће се производња на ПK „Дрмно“. Студија је показала и да у лежишту „Kостолац Запад“ има око 350 милиона тона угља, а да се изнад угљеног слоја налазе велике количине шљунка. Експлоатационе резерве шљунка износе 14.350.000 кубних метара који се, након откопавања, може пласирати на тржиште.

– Вредност инвестиције отварања копа, према проценама из студије, износи 400 милиона евра. На овај начин обезбедило би се двострано снабдевање термоенергетских капацитета у Kостолцу угљем из оба лежишта – оценио је Ђукић.

Наставак пројекта

Резултати студије изводљивости експлоатације лежишта „Kостолац Запад“ показују оправданост инвестиције. На основу тога требало би обезбедити средства за наставак активности које се односе на израду главног рударског пројекта за „Kостолац Запад“ ,као и израду просторног плана посебне намене – рекао је Ђукић.

Извор: „Енергија Kостолац“

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!