Радно на Површинском копу „Дрмно“: Завршен ремонт угљеног система

Важна је модернизација главних погона транспортера Б-1400 и Б-1800 уградњом нових редуктора и реконструкцијом погонских бубњева, рекао је Бојан Јевтић, главни инжењер за превентивно-планско одржавање.

Ремонт угљеног система на површинском копу „Дрмно“ завршен је 2. јуна и почела је производња угља за костолачке термоелектране. Сви послови на ремонту основне рударске механизације и опреме ангажоване на ПK „Дрмно“ одвијају се без проблема, уз примену прописаних мера заштите и безбедности радника на раду. Ради се од почетка априла и до сада је завршен ремонт четвртог јаловинског рударског система за откопавање јаловине, као и угљеног система.

Ремонт основне рударске механизације, опреме и постројења на угљеном систему у координацији са електранама огранка „ТЕ-KО Kостолац“ трајао је од почетка маја до 2. јуна. Цео мај био је резервисан за отклањање уочених недостатака на багерима који раде на ископовању угља, самоходним транспортерима, као и транспортерима с траком. У исто време ремонтована су постројења и опрема на дробилани, допреми, депонији, расподелном бункеру, као и на четири транспортера на везном систему којима се угаљ транспортује према костолачким термоенергетским капацитетима.

– Значајна је модернизација главних погона транспортера Б-1400 и Б-1800 уградњом нових редуктора и реконструкцијом погонских бубњева – рекао је Бојан Јевтић, главни инжењер за превентивно-планско одржавање.

После ремонта биће модернизована три транспортера на копу и један на везном транспортеру према ТЕ „Kостолац А“. Остали транспортери на везној линији биће модернизовани до наредног ремонта, уколико се укаже прилика, или током наредне ремонтне сезоне.

– Послове на ремонтима обављају, као и досад, специјализоване екипе радника за поправку рударских машина из ПРИМ-а, радници служби одржавања копа „Дрмно“, као и запослени „Kосово Обилића“. Све активности су завршене на угљеном систему и он је почео производњу. Посла је било много, а времена мало и уз много труда послови су завршени у планираном року – рекао је Јевтић.

На ремонту рударске механизације за ископавање угља ПРИМ је ангажовао 65 радника, који су били распоређени на пословима оправке три роторна багера, исто толико бандвагена и трачних транспортера.

Драган Милошевић, управник радне јединице Производња, ремонт и монтажа рударске опреме и механизације, рекао је да се сваки дан радило у режиму од седам до 19 часова како би се на време завршили планирани послови и створили услови да почетком јуна почне производња угља на Површинском копу „Дрмно“.

– Имамо редовну комуникацију с људима Површинског копа „Дрмно“, редовно се одржавају састанци, тако да се сви изазови заједничким снагама успешно превазилазе – рекао је Милошевић.

После ремонта угљеног система следи ремонт трећег багер – трака – одлагач система (БТО).

Без проблема

Имамо добре услове за рад. Све машине су груписане на једном платоу димензија 200×50 метара, тако да нема празног хода и потпуно су искоришћени дизалице, ровокопачи и друга механизација која је ангажована за реализацију ремонтних послова. Радови се добро одвијају – рекао је Драган Милошевић, управник радне јединице Производња, ремонт и монтажа рударске опреме и механизације.

Извор: „Енергија Kостолац“

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!