ДОБИТНИЦИ ТРОИЧКЕ НАГРАДЕ ЗА 2022. годину

На основу чл. 3, 4. и 9. Одлуке о установљењу наградa, повеље и других јавних признања Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 4/19, 10/19, 13/19 и 33/20),

Одбор за додељивање награда и повеља Града Пожаревца, на седници од 6. јуна 2022. године, донео је

О Д Л У К У

о додели награда и повеље Града Пожаревца

I

Поводом Свете Тројице, празника Града Пожаревца и славе Пожаревца, Град Пожаревац додељује награду и повељу о награди, у нето износу од 58.700,00 динара и то:

  1. Ивковић Лепомиру, глумцу из Београда;
  2. Марковић др Александру, лекару специјалисти – хирургу из Пожаревца;
  3. Смиљковић Маји, спортисткињи из Пожаревца;
  4. Стевановић Славиши, тренеру из Пожаревца и
  5. Хајровић др Оливери, клиничком психологу из Костолца.

II

Поводом Свете Тројице, празника Града Пожаревца и славе Пожаревца, Град Пожаревац додељујe повељу и то:

  1. Градској организацији Црвеног крста у Пожаревцу и
  2. Српском атлетском савезу у Београду.

III

О реализацији ове одлуке стараће се Одељење за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.

У Пожаревцу, 6. јуна 2022. године      Број 09-06-59/2022

  ОДБОР ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ НАГРАДА И ПОВЕЉА

    ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

     ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА,

                      ГРАДОНАЧЕЛНИК

Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с.р.

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!