Обновљиви извори енергије

„Електропривреда Србије“ закључила је први уговор са комерцијалним купцем-произвођачем и ово је први пример када купац постаје и произвођач електричне енергије из обновљивих извора. ЕПС је 30. марта са компанијом „Gruner Serbian“ из Власотинца закључио уговор о потпуном снабдевању са нето обрачуном за период од 1. априла 2022. до 31. децембра 2023. године.

„Gruner Serbian“ изградио је соларну електрану на крову производног објекта, инсталисане снаге 500 kW. Прикључењем те соларне електране купац-произвођач користиће произведену електричну енергију за сопствену потрошњу, а вишак електричне енергије испоручиће у електроенергетски систем. На тај начин, значајно ће бити умањени рачуни за преузету електричну енергију коју је „Gruner Serbian“ куповао на отвореном тржишту.

ЕПС је потписао и уговоре са домаћинствима, која су поднела захтеве за закључење уговора о потпуном снабдевању са нето мерењем и о њима одмах обавестио оператора дистрибутивног система („Електродистрибуција Србије“). Следећи корак је прикључење електране на електроенергетски систем, који је у обавези да уради оператор дистрибутивног система, и то у року од пет дана од закључења уговора. Након прикључења, у наредних пет дана, оператор дистрибутивног система уписује крајњег купца у Регистар купаца–произвођача, који тиме стиче статус купца-произвођача.

ЕПС је на својој интернет страници, на линку http://www.eps.rs/cir/snabdevanje/Pages/kupac-proizvodjac.aspx  поставио упутство „Како постати купац-произвођач?“. На том линку објављени су захтеви за закључење уговора о потпуном снабдевању са нето мерењем односно нето обрачуном, као и модели уговора о потпуном снабдевању електричном енергијом за купце-произвођаче. Прилог захтева је Обавештење о прилагођењу мерног места, издато од стране оператора дистрибутивног система. То је део неопходне документације за домаћинства и фирме које намеравају да производе електричну енергију из обновљивих извора за сопствене потребе, уз могућност да испоруче у систем вишкове енергије или преузму електричну енергију када им је то потребно. Са домаћинствима се закључује уговор о потпуном снабдевању са нето мерењем, а са фирмама уговор о потпуном снабдевању са нето обрачуном. Суштинска разлика између нето мерења и нето обрачуна је да код нето обрачуна цена преузете електричне енергије не мора бити иста као цена по којој се испоручује електрична енергија у електроенергетски систем.

Пре подношења захтева за закључење уговора неопходно је да купац изгради  електрану која користи обновљиве изворе енергије и чија инсталисана снага није већа од одобрене снаге прикључка објекта купца. Неопходно је и да се прилагоди мерно место односно постави двосмерно бројило, као и да се оператору система достави потврда да су уређаји, инсталације и мерно место исправни и у складу са прописима и стандардима.

Извор: http://www.eps.rs/cir/vesti/Pages/kupac-proizvodjac.aspx

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!