Из Сектора електро одржавања ПK „Дрмно“: Нова опрема за ефикаснији рад

Модернизацијом електро опреме на багеру СРс 2000/1 подигнута је технолошка сигурност

Запослени у Сектору електро одржавања Површинског копа „Дрмно“ завршили су модернизацију електро опреме на багеру високог капацитета СРс 2000/1. Руководство Сектора сматрало је да је модернизација неопходна с обзиром на чињеницу да је електро опрема подложна временском и техничком старењу, али и због увођења нових техничких решења. Тиме се директно подижу технолошка сигурност и безбедност машине.

− Сектор електро одржавања ПK „Дрмно“ је на сталном задатку да одржи задовољавајућу погонску спремност рударске механизације. И поред потешкоћа карактеристичних за рад на површинским коповима, Сектор успешно реализује планове, што се потврђује добрим временским искоришћењем основне рударске механизације − рекао је Зоран Миладиновић, помоћник директора Дирекције за производњу угља за електротехнику. − Праћењем досадашњег рада багера и на основу евиденције проблема у технолошком и техничком смислу, Сектор електро одржавања као прву рударску машину из оквира основне рударске механизације поставио је багер СРс 2000/1 као приоритет и кренуо у израду стратегије његовог модернизовања. СРс 2000/1 је најстарији из групе багера високог капацитета, а био је и први у времену почетка увођења индустријских рачунара као основе управљачких система. Пред руководиоцима рударског сектора Огранка „ТЕ-KО Kостолац“ је и задатак припреме копа за производњу угља од 12 милиона тона на годишњем нивоу, а потребно је обезбедити сигуран и ефикасан рад багера у делу откривке угља. Допринос Сектора електро одржавања огледа се кроз набавку, уградњу и стављање у функцију више елемената електро опреме. Обезбеђени су комплетни средњенапонски развод са 10 ћелија високе поузданости и безбедности, фреквентни претварачи за напајање два електромотора снаге по 670 кW, као и трансформатор за напајање фреквентних претварача. Такође су набављена по два нова електромотора предвиђена за напајање преко фреквентних претварача, фреквентни претварачи за напајање електромотора дизања или спуштања катарке радног точка, електромотори погона траке 3 са повећаном снагом на 355 кW, роторски покретачи за електромоторе погона траке 3, комплета напајања и управљања погоном дизања/спуштања траке 3 и електромотори са уграђеним енкодерима за погон дизања/спуштања траке 3. Ту су и нове кабине првог и другог руковаоца, затим климатизери за елиминацију топлотне енергије изазване радом фреквентних претварача, 1.000 метара кабла за напајање електромотора са фреквентних претварача, као и 150 метара кабловских траса.

По оцени Миладиновића, за успешну реализацију пројекта електро модернизације било је неопходно добро планирање, набавка опреме, потребних пројеката, појединих услуга као и организација извршења посла. Подухват је био веома комплексан, јер је захтевао организацију више учесника и квалитетан надзор Сектора електро одржавања над радовима. И поред веома лоших временских услова и пратећих потешкоћа, пројекат је успешно имплементиран.

Енергетски ефикасан багер

Технолошка спремност багера и квалитет уграђене опреме су на високом нивоу. У плану су уградња и стављање у функцију компензатора реактивне енергије где ће се директно пратити биланси потрошње електричне енергије, производње и постигнутих циљева на смањењу потрошње електричне енергије. То ће да допринесе енергетској ефикасности рада багера СРс 2000/1.

Извор: „Енергија Kостолац“

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!