Предоводњавање ПK „Дрмно“ у 2021. години: Добри резултати улагања

Kонтинуирана улагања у објекте за дубинско и површинско предодводњавање и рад запослених дали ефекте

Одводњавање Површинског копа „Дрмно“ основни је предуслов за несметани рад и напредовање основне рударске механизације. Због тога је од велике важности ефикасан рад великог броја објеката за исушивање лежишта.

Према анализи прикупљених и обрађених података, коју је урадио Небојша Стевић, дипломирани инжењер геологије из Службе одводњавања Површинског копа „Дрмно“, у 2021. години испумпано је укупно 44,5 милиона кубних метара воде. Објектима за дубинско одводњавање испумпано је око 38 милиона кубних метара воде. Ово је највећа досад забележена количина испумпане воде на предодводњавању.

Просечно се месечно испумпавало око 3,2 милиона кубика воде. У односу на 2020. годину, испумпано је око 5,3 милиона кубика више воде. Објектима за површинско одводњавање у 2021. години ван контура копа „Дрмно“ испумпано је 6,5 милиона кубика воде.

У односу на укупне количине испумпаних вода са ПK „Дрмно“ (збирно дубинско и површинско одводњвање), за тону откопаног угља испумпавано је 4,8 кубика воде, а за један кубик откопане чврсте масе испумпан је један метар кубни воде.

– Сумирани подаци упућују на констатацију да су остварени добри ефекти исушивања копа „Дрмно“. То је резултат континуираног улагања у објекте за дубинско и површинско предодводњавање и рада запослених ПД „Георад“ као и радника из Службе одржавања ПK „Дрмно“ – рекао је Јован Здравковић, шеф Службе одводњавања.

Он је објаснио да је минималан број активних бунара био 361, док је њихов максималан број износио 391, а средњи годишњи проценат рада бунара је био 93,2 одсто. Током 2021. године било је 296 интервенција вађења пумпи и 258 потапања пумпи у бунарима. Највише интервенција – 83 је урађено у марту, а најмање их је било у октобру – свега 13.

− У току 2021. године на површинском одводњавању ПK „Дрмно“ препумпано је око два милиона кубика воде из водосабирника у водосабирник, а ван контуре копа испумпано је око 6,5 милиона кубика воде. Најмање количине воде на површинском одводњавања испумпане су у априлу – око 360.000 кубика, а највише у децембру – око 900.000 кубика. Са преливне станице „Срећно“ на Млави испумпано је око 3, 25 милиона кубика у реку Млаву – рекао је Здравковић.

На површинском копу „Дрмно“ током 2021. године било је активно осам водосабирника из којих је испумпавана вода ван контура копа. Пумпни агрегати на водосабирницима мењани су зависно од прилива вода у водосабирник.

− Највише воде испумпано је са главног водосабирника ГВС-1 – око 3,4 милона кубика. Све пумпе које испумпавају воду ван контура копа, радиле су око 23.500 сати, што је око 5.000 сати више него у 2020. години. Збирно посматрано, на површинском одводњавању очишћено је 93 километра старих и ископано нових канала, што је на нивоу 2020. године − истиче Здравковић.

У пролеће највише падавина

У делу извештаја који се односи на падавине каже се да су збирне падавине износиле 701,6 литара по квадратном метру. Било је 127 дана са падавинама и то 15 дана са снежним падавинама и 112 кишних дана. Највеће падавине су измерене 1. јуна – 59,8 л/м2. Највеће снежне падавине износиле су 13,4 л/м2. Измерене снежне падавине у 2021. години су 46,7 л/м2. Месец са највише падавина је децембар 117,6 л/м2, а најмање падавина је било у септембру 6,8 л/м2. У јануару је било 14 дана са падавинама, а у септембру је регистровано свега четири дана са кишом.

Просечне дневне падавине су 1,92 л/м2, а у просечном падавинском дану измерено је 5,5 л/м2. Најдужи интервал са падавинама је трајао од 5. до 13. јануара. Најдужи сушни период је био од 31. августа до 20. септембра. Годишње доба са највише падавина било је пролеће 209,5 л/м2, а са најмање падавина је лето 141,1 л/м2.

Извор: „Енергија Kостолац“

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!