Одржана 12. седница Скупштине Градске општине Костолац

У петак, 11.02.2022. године, у позоришној сали Дома културе по хитном поступку одржана је 12. по реду седница Скупштине Градске општине Костолац, којој је присуствовало деветнаест одборника. Седницом је председавала Милена Церовшек, председница Скупштине Градске општине Костолац, а у радном председништву били су и Далибор Илић, заменик председнице Скупштине и Слађана Петрушић, секретар Скупштине.Пре почетка рада локалног парламента, минутом ћутања одата је пошта преминулом одборнику Радославу Нонковићу.

Након усвајања записника са 11. редовне седнице Скупштине Градске општине Костолац од 23.12.2021. године и свечане седнице Скупштине одржане 29. јануара 2022. године прешло се на рад по дневном реду. Одборници су донели Одлуку о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Изборне комисије Градске општине Костолац у сталном саставу, а у складу са Законом о локалној самоуправи који је ступио на снагу 8. фебруара ове године. На седници Скупштине Градске општине именовани су чланови и заменици чланова Изборне комисије Градске општине Kостолац. Милојко Лалић, дипломирани правник из Костолца изабран је за председника, а Ивана Ђорђевић, дипломирани правник из Kостолца за његову заменицу. За секретара Комисије именована је Слађана Петрушић, дипломирани правник из Костолца, док је за заменика секретара именована Ана Тишма, дипломирани правник из Пожаревца. Такође изабрано је и шест чланова изборне комисије и њихових заменика.Чланови и заменици чланова изборне комисије у сталном саставу именовани су на предлог одборничких група сразмерно њиховој заступљености у укупном броју одборника који припадају одборничким групама.

На седници Скупштине донета је и Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета Градске општине Костолац за 2021. годину. Према речима начелнице Управе Ане Тишме, завршни рачун буџета садржи Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима на основу Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања и буџетских фондова. Ревизију завршних рачуна локалне власти врши Државна ревизорска институција у складу са законом којим се уређује надлежност Државне ревизорске институције. Изузетно, екстерну ревизију буџета локалних власти, може уз сагласност Државне ревизорске институције, а на основу одлуке скупштине локалних власти, да обави и лице, које испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја прописане законом којим се уређује рачуноводство и ревизија. Од стране Управе Градске општине Костолац достављен је Захтев Државној ревизорској институцији за давање ове сагласности за ангажовање лица које испуњава услове за обављање послова ревизије и финансијских извештаја прописане законом. Дана 19.01.2022. године Државна ревизорска дала је сагласност на екстерну ревизију завршног рачуна буџета Градске општине Костолац да ревизију обави друго лице које испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја. Обе тачке дневног реда усвојене су са деветнаест (19) гласова „ЗА“,колико је и било присутних одборника.

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!