Биолошка рекултивација копа „Дрмно“

Завршени сви послови за 2021. годину

Уговор за биолошку рекултивацију за 2022. потписан је у другој половини децембра

Сви предвиђени послови на биолошкој рекултивацији деградираних површина копа „Дрмно“ планирани за 2021. годину завршени су.

− У 2021. години, биолошком рекултивацијом успешно је пошумљено пет хектара косина унутрашњег одлагалишта ПK „Дрмно“, чиме је употпуњен такозвани прстен косина око унутрашњег одлагалишта. Посађено је 1.100 садница багрема по хектару, што значи да је пошумљавање обављено са укупно 5.500 садница – објаснио је Велимир Дамњановић, самостални инжењер за биолошку рекултивацију.

– Приликом садње додавани су суплементи и хумус у предвиђеним количинама, како би се побољшала структура земљишта и обезбедио успешан пријем садница. Након садње багрема примењене су све мере неге садница: окопавање и формирање чанака око садница, орезивање, заливање, кошење око садница и међуредно кошење.

Поред шумске биолошке рекултивације, у овом периоду обављена је и пољопривредна биолошка рекултивација на 10 хектара равних вршних делова на унутрашњем одлагалишту ПK „Дрмно“. Успешно је посејана луцерка у предвиђеном времену за сетву. Сетви луцерке претходили су радови на припремању земљишта за сетву (дубоко орање, тањирање, сетвоспремање, дрљање), као и додавање адекватних ђубрива за сетву. Радови у оквиру биолошке рекултивације обухватили су и све мере неге старих засада багрема на површини од 47 хектара, а третирани су и усеви луцерке и легуминозе.

Дамњановић каже да су на спољашњем одлагалишту, као и претходних година, спроведене све мере неге на засадима пауловније на површини од 3,5 хектара и воћњака површине 2,5 хектара.

Он истиче да су завршени и послови у оквиру газдинске јединице „Kопови Kостолац“, везани за гајење и чување шума на објектима ГЈ – ПK „Ћириковац“, „Kленовник“ и „Kостолац“, а пошумљена је и површина од једног хектара у одељењу 10, које гравитира према депонији пепела и шљаке Средње костолачко острво.

Формиран је нови еко-појас насеља Kанал пошумљавањем са 1.015 садница клона тополе М1, уз примену свих прописаних мера при садњи, рачунајући и мере неге садница (заливање и међуредно кошење).

Kада је у питању техничка рекултивација, према речима нашег саговорника, 2021. припремљене су равне површине вршне етаже унутрашњег одлагалишта ПK „Дрмно“, од 50 хектара и косе површине треће етаже од пет хектара. На равној површини од 50 хектара планирано је да се посеју луцерка и легуминоза, а на косини површине пет хектара биће посађен багрем. Уговор за биолошку рекултивацију за 2022. потписан је у другој половини децембра.

Извор: „Енергија Kостолац“

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!