Донета Одлука Градског већа Града Пожаревца о утврђивању локације и начина коришћења површине јавне намене за продају производа за Новогодишњи и Божићни вашар

Градско веће Града Пожаревца, на седници одржаној 8. децембра 2021. године, донело је Одлуку о утврђивању локације и начина коришћења површине јавне намене за продају производа за Новогодишњи и Божићни вашар.

           Овом одлуком утврђује се простор „Градски парк“, као локација јавне намене за продају производа  пригодних за Новогодишњи и Божићни вашар у Граду Пожаревцу, у периоду од 18. децембра 2021. године до 6. јануара 2022. године.

Продаја производа вршиће се из привремених објеката и то: 20 дрвених тезги површине 1м2 са 1м2 манипулативног простора, постављених према техничкој скици са распоредом, површином и наменом продаје производа, коју одређује комисија коју формира Градско веће Града Пожаревца.

Производи који ће се продавати на Новогодишњем и Божићном вашару подељени су у три категорије, сходно којима ће се одређивати намена продаје у дрвеним мобилним тезгама и то

  1. новогодишњи поклони (честитке, украси, зимске капе, шалови, рукавице, чарапе и слично);
  2. рукотворине и сувенири и
  3. домаћа храна и пиће (кувано вино, кувана ракија, домаћи специјалитети, мед, домаћи сиреви, гастрономија и слично).

Право на доделу површине јавне намене и закуп привременог објекта за продају производа из члана 3. ове одлуке имају регистроване занатске, трговинске и угоститељске радње, регистровани винари и произвођачи ракија, регистрована пољопривредна домаћинства, произвођачи органске и домаће хране, произвођачи сувенира и рукотворина организовани у регистрована  удружења  грађана.

Пријављивање за учешће и продају производа по овој одлуци вршиће се у периоду од 13. децембра до 23. децембра 2021. године, по објављеном јавном позиву на сајту Града Пожаревца и локалним медијима.

Избор учесника за учешће, по поднетим пријавним листовима и достави тражене документације  извршиће комисија коју формира Градско веће Града Пожаревца.

Критеријуми за избор учесника су:

  1. да излагач испуњава тражене услове, што доказује приложеном документацијом уз пријавни лист;
  2. да обавља делатност која се уклапа у планирани садржај манифестације и
  3. редослед пријава.

Издавање решења за коришћење површине јавне намене, вршиће надлежно Одељење за имовинско – правне послове Градске управе Града Пожаревца, по извршеној уплати закупа привременог објекта и плаћене одговарајуће таксе за заузећа површине јавне намене, а пре постављања на утврђеној локацији.

Туристичка организација Града Пожаревца дужна је да организује доношење, постављање и одношење дрвених тезги на напред наведеној локацији тј. „Градски парк“ у Пожаревцу.

За коришћење површине јавне намене за период од 18. децембра 2021. године до 6. јануара 2022. године по овој одлуци корисник плаћа:

закуп привременог  објекта од 1м2 са 1м2 манипулативног простора, износ од 5.000,00 динара, а на рачун јавних прихода буџета Града Пожаревца број: 840-714565843-77 по моделу 97 са позивом на број (ПИБ), са назнаком – накнада за коришћење површина јавне намене.

Подносилац захтева дужан  је и да уплати локалну административну таксу на рачун број 840-742241843-03 по моделу 97 са позивом на број 52080 у износу од 1.577,00 динара по важећој таксеној тарифи.

Контролу коришћења површине јавне намене вршиће Одељење за инспекцијске послове Градске управе Града Пожаревца.

Корисници површине јавне намене су у обавези да се придржавају свих мера прописаних од стране кризног штаба, а у вези борбе против вируса COVID-19.

 
Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!