Град Пожаревац: Саопштење за јавност

Градско веће Града Пожаревца обавештава све грађане, удружења, стручну и осталу јавност и све друге заинтересоване субјекте да је у току припрема следећих подзаконских аката:


1. Одлука о постављању летњих башта на површинама јавне намене и површинама у јавном коришћењу,


2. Одлука о постављању мањих монтажних објеката на површинама јавне намене и површинама у јавном коришћењу


3. Одлука о комуналном уређењу којом се се прописује општа уређеност насеља, постављање објеката и уређаја на површинама јавне намене и површинама у јавном коришћењу, уређивање и одржавање јавног зеленила, одржавање јавне хигијене, као и уређеност извођења културног или артистичког програма на тим површинама.
Позивамо вас да нам упутите своје предлоге, сугестије и коментаре.


Предлози, сугестије, иницијативе, коментари и фото документација достављају се Градској управи Града Пожаревца, путем електронске поште на адресу: komunalne.delatnosti@pozarevac.rs или поштом на адресу: Градска управа Града Пожаревца, ул. Дринска бр. 2, Пожаревац до 10.12.2021. године.

Након анализирања прикупљених примедби, предлога и сугестија сачиниће се нацрти Одлука који ће бити објављени на интернет страници Града Пожаревца ради упознавања јавности са њиховим садржајем и упућивања додатних сугестија.

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!