Расте интересовање грађевинске индустрије за производе из Костолца: Гипс, пепео и шљака нашли купце

Очекује се да потражња буде знатно већа када се ставе у функцију пристаниште у Костолцу и железничка пруга од ТЕ „Костолац Б“ до станице Стиг

Велики произвођачи грађевинских сировина закључили су прве уговоре са ЕПС-ом о куповини гипса и пепела из Костолца, што је значајан помак у искоришћењу ових материјала у примењеној индустрији. Очекује се да потражња буде знатно већа када се ставе у функцију пристаниште у Костолцу и железничка пруга од ТЕ „Костолац Б“ до станице Стиг. За сада се материјал испоручује искључиво камионским превозом, а грађевинари очекују јефтинији начин транспорта.

Постројење за одсумпоравање димних гасова користи методу влажног кречњака, на основу које се кречњачка суспезија у апсорберима распршује и доводи у контакт са димним гасовима, где се процесом апсорпције уклања SO2 из димног гаса, а као резултат реакције се формира гипс, који се отпрема на депонију гипса или се испоручује на тржиште као одлична сировина за грађевинарство. Ово постројење производиће око 450.000 тона гипса годишње и већ је уговорена одређена испорука.

Интересовање за куповину гипса на тржишту постоји и стално се повећава број фирми које се баве производњом грађевинског материјала, по угледу на цементаре „Лафарж“, „Косјерић“, „Поповац“ и „Конел“. Прошле и ове године они су се изјаснили о потребама за 180.000 тона, а уговори су потписани за 125.000 тона гипса.

Сам гипс је нуспродукт система за одсумпоравање димних гасова, првог у Србији који је у функцији. У пројектованим условима емисија SO2 не прелази 200 mg/m3, чиме се испуњавају еколошки критеријуми ЕУ у погледу емисије димних гасова. На другој страни, добија се веома квалитетан гипс као сировина за грађевинску индустрију и путну привреду. За сада се гипс одлаже на модерно изграђеној депонији, која је у саставу целокупног система одсумпоравања.

Цементаре су показале потребу за 35.000 тона пепела, а реализована је продаја готово 9.000 тона у овој години. У 2020. испоручено је купцима 26.467 тона пепела и 8.000 тона гипса.

Замена за шљунак

Постоје огромне могућности да путна привреда почне са коришћењем шљаке, али и гипса за израду подлоге путева уместо изузетно скупог шљунка, као што је то случај у свим земљама чланицама Европске уније. То би олакшало и послове на депоновању пепела и шљаке.

Извор: Енергија Костолац

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!