Рудари костолачог копа раде по плану: „Дрмно“ се спрема за нову ТЕ

Све активности су међусобно повезане и пажљиво испланиране

Током ове и наредне године треба реализовати бројне послове како би Површински коп „Дрмно“ спремно дочекао почетак рада нове термоелектране, односно блока Б3 у „ТЕ Костолац Б“.

– Пред рударима је много посла у овој години. Годишњим планом производње дефинисано је да се откопа 46,5 милиона кубика јаловине и 9,35 милиона тона угља. Поред тога, треба урадити ремонте и реализовати јавне набавке за куповину капиталних машинских склопова за багере како би се повећала њихова поузданост и ефикасност. Уз све то, треба изградити планиране инфраструктурне објекте, као и нове линије бунара за дубинско предодводњавање копа – рекао је Веселин Булатовић, директор за производњу угља у огранку „ТЕ-КО Костолац“.

Производња на Површинском копу „Дрмно“ у првих пет месеци ове године је стабилна и континуирана. О томе сведочи и податак да је производња откривке за четири одсто изнад биланса, а производња угља на нивоу планираних количина за овај период.

– Сигурно је да би производња откривке могла бити и већа, али већ дуже време имамо проблема са лежајевима окрета горње градње на великим багерима „SRs 2000“, који раде у склопу петог, трећег и другог јаловинског система. Производња угља била је стабилна, тако да су термокапацитети инсталисани у Костолцу радили максимално, а редовно смо испоручивали одређене количине угља за потребе рада термокапацитета инсталисаних у Обреновцу и Свилајнцу – рекао је Булатовић.

Ремонтни послови који се изводе сваке године од великог су значаја за исправност и поузданост рада основне рударске механизације током године.

– Ремонтне активности на копу „Дрмно“ почеле су средином марта. До сада је урађен ремонт четвртог јаловинског система и полуремонт првог јаловинског система, а очекује се да буде завршен током јесени, када ће се реализовати јавне набавке и набавити резервни делови. Са извођачем радова на шестом БТО систему урадили смо планирани сервис. Уочени технички недостаци су отклоњени, а урађен је и технички пријем система – рекао је Булатовић.

Крајем маја почео је ремонт машина и опреме која је ангажована на ископавању угља и трајаће до краја јуна. За то време радиће по један блок у Дрмну и Костолцу. Обезбеђене су довољне количине угља на депонијама за рад поменутих капацитета, а по плану ће се одвозити угаљ за Свилајнац и Обреновац. По завршетку ремонта угљеног система очекује се ремонт петог, а затим другог и трећег и на крају и завршетак радова на првом јаловинском систему.

Све активности које се спроводе на Површинском копу „Дрмно“ међусобно су повезане, пажљиво испланиране и у функцији су оспособљавања копа за већу производњу.

– Формално, Површински коп „Дрмно“ има дозволу за производњу од 12 милиона тона угља годишње, али она у овом тренутку није потребна. Коп још развија капацитете за тај ниво производње. Надамо се да ће почетком октобра пристићи још један обртни транспортер за трећи јаловински систем. Важно је да се на време реализују јавне набавке за куповину недостајућих капиталних делова и опреме, као што су гусенични чланци, редуктори, лежајеви горње градње окрета багера, од којих недостаје седам комада. Средства су финансијским планом обезбеђена. Намера је да се по испоруци делови уграде у машине 2022. године, за време ремонта. Тада ће „Дрмно“ имати стварно добар степен поузданости опреме и биће спреман за остваривање пројектоване производње- наглашава Булатовић.

Изградња објеката за предодводњавање један је од предуслова за обезбеђивање добрих услова за рад откопне рударске механизације. Рад у сувој незаводњеној средини директно се одражава на укупне резултате рада.

-У последњих неколико година у континуитету су грађене нове линије за предодводњавање. У овом тренутку имамо чак три линије бунара за предодводњавање испред фронта радова, а за ову годину планирамо и изградњу LCXVIII линије бунара, коју ће градити запослени у „Геораду“. На копу „Дрмно“ дневно је у раду од 360 до 370 бунара. Кварови се редовно и брзо отклањају, тако да су ефекти одводњавања изузетно добри. Испред фронта радова треба урадити истражна бушења која су у функцији прекатегоризације резерви угља на копу „Дрмно“, што је и законска обавеза. Одвојили смо и око 100 милиона динара за истражне радове у зони угљеног лежишта „Костолац Запад“, на који ЕПС и ми овде озбиљно рачунамо – истиче Булатовић.

Он подсећа да се на нивоу ЕПС-а ради Иновирана студија за коп „Дрмно“. Очекује се да ће изградња водонепропусног екрана и дефинитивно почети од 2023. године. Ради се о веома важном објекту за заштиту копа од подземних вода. Иновирана студија треба да дефинише три ствари: да још једном потврди границе копа према Дунаву, да потврди преостале резерве угља у лежишту и разреши све дилеме о начину израде екрана.

– Мислим да екран треба да се простире дуж ширине копа, а по дубини да буде подински, односно до трећег угљеног слоја. На овај начин отклониле би се све сумње о питању сигурности приласка Дунаву. Изградња оваквог објекта је скупа, али је економски оправдана ако се зна да ће након његове изградње бити потребан мањи број линија за дубинско предодводњавање – каже Булатовић.

Изградња инфраструктурних објеката важна је за организацију производње, која се одвија 365 дана у години.

– Изградња инфраструктурних објеката је веома значајна за добро функционисање копа. Прошле године урадили смо на источној страни стационарни асфалтни пут и око 1.300 метара асфалтнога пута на западној граници копа. Сада смо наставили радове на изради још 3.500 метара пута дуж западне границе лежишта копа до трафостанице „Рудник 4“. Урађен је и пројекат за изградњу новог контејнерског насеља, које ће се градити на западној граници копа на простору непосредно поред ТС „Рудник 4“. Реч је о изградњи савременог контејнерског насеља за смештај око 400 радника. Постојаће два велика паркинг простора за помоћну механизацију и возила. Планирана је и изградња новог пута до контејнерског насеља како би се растеретиле постојеће саобраћајнице. Све то треба да се заврши до почетка наредне године – каже Булатовић.

Ново контејнерско насеље је реална потреба јер се коп „Дрмно“ развија двокрилно: са источне и западне стране. Тако је распоређена и рударска механизација. На источној страни постоји једно контејнерско насеље за раднике који опслужују машине са источне стране лежишта, једно ће бити на западу за раднике који раде на машинама у овој зони копа, а у контејнерском насељу „Дрмно“ остаће запослени који раде на системима за одлагање јаловине.

Вера у раднике

Завршетком свих ових активности очекујем да ће запослени копа „Дрмно“ остварити просечан капацитет рада машина од 5.500 часова на годишњем нивоу. То је гаранција стабилног снабдевања угљем новог термоенергетског капацитета који је у изградњи – рекао је Булатовић.

Извор: Енергија Костолац

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!