Са Површинског копа „Дрмно“

Улагања оправдана
Шести јаловински систем купљен је и укључен у производни процес ради стварања услова за повећање производних капацитета ПК „Дрмно“ на 12 милиона тона угља годишње. Досадашња искуства показују да су улагања у нови систем оправдана и да је извесно да ће у
наредном периоду запослени са шестог БТО система остваривати још већу производњу.

Најмлађа рударска откопна механизација на Површинском копу „Дрмно“, која се експлоатише у оквиру шестог јаловинског система,
представља значајан ослонац у производњи откривке. Ову констатацију потврђује и податак да је у прошлој години шестим рударским системом остварена производња од 10.834.373
кубна метра јаловине, што представља 23 процента од укупно остварене производње откривке на копу „Дрмно“, која је у прошлој години износила 47.006.801 кубик.
Крајем априла завршен је планирани редовни сервис откопне
механизације и опреме по уговору и систем је након тога почео с радом.


– Током протеклог априла, с обзиром на то да је систем још у
гаранцији, радило се на отклањању уочених недостатака и испитивању виталних делова како на багеру „SchRs 1400”, тако и на одлагачу PA 200/2000.
Упоредо са овим активностима замењени су и потрошни елементи
на машинама. Сервисни застој искоришћен је и за реконструкцију
транспортног система. Урађени су померање и продужетак транспортног система у дужини од око 1.400 метара
на западној страни копа и замењена је једна погонска станица да би се пратио редослед транспортера – рекао нам је Александар Пантић, шеф шестог БТО система.
– Комплетан шести рударски систем, у досадашњем раду, показао се као веома добар и ефикасан. До сада нисмо имали неких већих проблема у раду и верујем да ће овај систем остваривати још
бољу производњу у периоду пред нама. У јануару ове године багером
смо остварили просечан месечни капацитет од 3.700 кубика на час, што је веома добар резултат у тренутним условима. Одлагач без проблема прима и одлаже све откопане масе,
тако да, генерално, систем добро функционише. Систем је у потпуности комплетиран с људством које га опслужује. То је сада спој младости и искуства. Нови запослени су потпуно обучени за послове на којима раде, а неки од њих су већ са места КВ помоћника постали други багеристи
– каже Пантић.
Извор: ЕПС ЕНЕРГИЈА

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!