Ремонти у ТЕ „Костолац Б“: Припреме теже од ремонта

Блок 2 одлази у ремонт 8. маја, а планирано је да се сви радови приведу крају до 5. јуна. Блок 1 биће у ремонту од 23. маја до 1. јула

Овогодишња ремонтна сезона у ТЕ „Костолац Б“ требало би да почне почетком маја. Предвиђено је да се почне са ремонтом блока 2, који би требало да стартује 8. маја и да се сви радови приведу крају 5. јуна, каже др Далибор Стевић, главни инжењер сектора одржавања ТЕ „Костолац Б“.  

– Један део јавних набавки које су везане за ремонт је уговорен, док је процедура објављивања преосталих набавки у току. Надамо се да ће до почетка ремонта све неопходне јавне набавке бити уговорене.

У турбогенераторском постројењу блока 2 планирана је замена модула опточне пумпе број 2, машинско прање хладњака турбинског уља и свих филтера на систему турбинског уља, ремонт напојних пумпи и ревизија конденз пумпи. Планиран је и преглед кондензатора и провера цевног система, ревизија система за чишћење кондензаторских цеви „Taprogge“, ревизија арматуре високог, средњег и ниског притиска, као и баждарење вентила сигурности. Такође, биће урађени и ревизија финих и грубих сита у пумпној станици сирове расхладне воде, ремонт постројења за хемијску припрему воде и ремонт компресора инструменталног и техничког ваздуха.

Стевић даље објашњава да ће на котловском постројењу блока 2 бити урађено хемијско и механичко чишћење грејних површина котла, РЗВ и ЕФ, ремонт цевног система котла и система ослањања и испитивања без разарања на цевном систему котла и цевоводима високог притиска.

– Планирани су и термоизолатерски радови, ремонти млинова, канала аеросмеше, РЕЦ канала, линије транспорта угља, регенеративног загрејача ваздуха и ремонти гасно-ваздушног тракта и озида. Такође, реализоваће се и ремонти вентилатора свежег ваздуха, вентилатора димног гаса и вентилатора хладног димног гаса, система одшљакивања, машинског дела електрофилтера и ремонт система за транспорт пепела и шљаке – рекао је Стевић.

У електроенергетском домену блока 2 планирано је испитивање трансформатора, ремонт високонапонских електромотора, ремонт нисконапонских развода, мотора и инсталација, испитивање електричних заштита, ремонт развода и уређаја сигурносног напона, електрофилтера, као и ремонт заједничких постројења.

Од опреме за мерење и регулацију планирани су ремонти мерне опреме у пољу, опреме за специјална мерења, електромоторних погона, хидрауличких погона, пнеуматских погона и ремонт система за анализу гасова на излазу из котла.

Опрема из домена управљања, рачунара и сигнализације блока 2 обухватиће ремонте управљачког система и система за заптивање регенеративног загрејача ваздуха, затим подешавања вентила и клапни, као и умрежавање управљачког система на блоку и система за пепео и шљаку и умрежавање управљачког система на блоку и допреми угља.

Ремонт блока 1 предвиђен је у периоду од 23. маја до 1. јула. Ремонт турбогенераторског постројења обухватиће преглед лежајева и вентилских комора турбине, ремонт напојних пумпи, ревизију пумпи расхладне воде и ревизију пумпи техничке воде. Такође, биће урађена и ревизија пумпи регулационог уља турбине, ревизија помоћне уљне пумпе турбине, замена цевног снопа хладњака турбинског уља и замена дела цеви на кондензатору.

Ремонт турбогенераторског постројења овог блока обухватиће и ревизију система за чишћење кондензаторских цеви ?Taprogge?, ревизију арматуре високог, средњег и ниског притиска, баждарење вентила сигурности, ремонт постројења за хемијску припрему воде и ремонт компресора инструменталног и техничког ваздуха.

На котловском постројењу блока 1 планирано је хемијско и механичко чишћење грејних површина котла, РЗВ И ЕФ, ремонт цевног система котла и система ослањања, затим испитивања без разарања на цевном систему котла и цевоводима високог притиска. Биће урађени и термоизолатерски радови, као и ремонт млинова, канала аеросмеше и горионика, ремонт РЕЦ канала и ремонт линије транспорта угља у котларници. Ремонти регенеративног загрејача ваздуха, гасно-ваздушног тракта и ватросталног озида такође су обухваћени овогодишњим планом радова. Такође су предвиђени и ремонти вентилатора свежег ваздуха, вентилатора димног гаса и вентилатора хладног димног гаса, као и ремонти система одшљакивања испод котла, машинског дела електрофилтера, система за транспорт пепела и шљаке и допреме угља.

У делу електроенергетике на блоку 1 предвиђено је испитивање трансформатора, ремонт високонапонских електромотора, затим ремонт нисконапонских развода, мотора и инсталација, испитивање електричних заштита и ремонт развода и уређаја сигурносног напона, као и ремонт електрофилтера.

 Много посла

Биће урађени и ремонт мерне опреме у пољу, опреме за специјална мерења, електромоторних погона, хидрауличких погона, пнеуматских погона, као и ремонт система за анализу гасова на излазу из котла. Од опреме из сегмента управљања, рачунара и сигнализације, на блоку 1 планирани су ремонти управљачког система, система за заптивање регенеративног загрејача ваздуха, затим подешавање вентила и клапни.

У сегменту грађевинског одржавања биће урађена санација димњака приликом заједничког застоја блокова Б1 и Б2.

Извор: Енергија Костолац

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!