Изградња објеката за заштиту ПК „Дрмно“ од подземних вода: Екран од 2023. године

Од 2023. до 2027. године треба да се изгради водонепропусни екран који је у функцији заштите копа од подземних вода. Имаће дужину између шест и по и седам километара.

У циљу ефикасније заштите копа „Дрмно“ од подземних вода планирана је и изградња водонепропусног екрана. Реч је о веома захтевном и у техничко-технолошком смислу сложеном објекту који ће се простирати од источне до западне границе угљеног лежишта „Дрмно“.

С обзиром на чињенице на терену и динамику израде водонепропусног екрана, важно је да се промене начин и стратегија израде овог веома сложеног и скупог објекта – каже Веселин Булатовић, директор за производњу угља у огранку „ТЕ-КО Костолац“.
Објективно, домаћа привреда и рударска струка немају искуство са израдом оваквог типа екрана који је у функцији заштите копа од подземних вода. У нашој кући постигнута је сагласност да се припреме подлоге које поседујемо на основу урађених истражних бушотина са параметрима које желимо постићи и да се распише
јавна набавка по инжењеринг систему
.
Булатовић објашњава да извођач који добије посао пре тога мора да
докаже да има референце у изградњи овакве врсте објекта и да након урађеног посла на дефинисаној деоници уради пројекат изведеног стања. Као наручилац посла огранак „ТЕ-КО Костолац“ био би у обавези да с друге стране екрана, према лежишту копа, путем пијезометарских бушотина контролише ефективност и
ефикасност екрана.

Примера ради, техничком спецификацијом дефинише се израда
првих 100 до 200 метара екрана. Ако извођач на тој деоници оствари задате параметре, ради се наредна деоница и тако редом
– каже Булатовић. – Ово је исправан технички приступ којим желимо да се за уложени новац добије екран који ће имати жељену функцију.

Према Булатовићевим речима, екран би се градио у периоду од 2023. до 2027. године. Извесно је да неће имати дужину од 12,8, већ између шест и по и седам километара. Остаје још дилема да ли ће се радити савршени екран, што значи до подине трећег или само до другог угљеног слоја са појачаним линијама бунара за дубинско предодводњавање на источном и западном делу експлоатационог лежишта.

ЕПС ради иновирану студију за коп „Дрмно“ која ће обрадити и питање водонепропусног екрана у целости. Постигнута је сагласност са Управом за производњу угља о начину израде екрана, а све у циљу да изграђени екран обезбеди сигурну заштиту копа од подземних вода Дунава и Млаве – нагласио је Булатовић.

Извор: ЕПС Енергија

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!