Надоградња и модернизација пепелишта

Планом је предвиђено да се до 2023. обе касете на пепелишту споје након измештања комплетне инфраструктуре на објекту са коте 67 на коту 92. Пројекат ће бити реализован са посебним акцентом на заштиту животне средине

Бранко Стевић, шеф Службе за формирање депоније пепела и шљаке на ПК „Ћириковац“ је нагласио да је планом надградње и модернизације пепелишта предвиђено да се до 2023. године касета 1 и касета 2 споје после измештања комплетне инфраструктуре на пепелишту са коте 67 на коту 92.

– То подразумева измештање пумпне станице повратне воде, базена повратне воде, комплетног цевовода. Пројекат ће бити реализован са посебним акцентом на заштиту животне средине уз примену еколошких стандарда. Предвиђено је да се у етапама комплетан депонијски простор пепела и шљаке обложи са двослојном непропустљивом баријером (бентонитном и ХДП фолијом) – објаснио је Стевић. – Процесна вода након таложење пепела и шљаке остаје на површини акумулације депоније пепела. Преко система пловеће пумпне станице вода ће се транспортовати до базена повратне воде, а од њега помоћу пумпи повратне воде до „ТЕ Костолац А“ и „ТЕ Костолац Б“. Решење је да технолошка вода које ће се налазити на површини акумулације пепелишта неће имати додира  са подземним водама или реком Млавом. На овај начин биће потпуно спречено развејавања пепела са површине депоније. У плану је изградња релејне станице у источном делу пепелишта како би се олакшао проток пепела и шљаке кроз цевовод до акумулације. Пред нама је велики посао у који ће ЕПС да уложи знатјна финансијска средства у циљу обезбеђивања трајног и еколошки безбедног одлагања пепела и шљаке из свих блокова.

Надоградња касете један

Током прошле године изведени су радови и на надоградњи касете 1, постављању преградног насипа између касете 1 и касете 2, у који је уграђено 107.000 кубних метар земље. У овој години у касети 1 су постављена око 22 хектара двослојне водонепропусне фолије. На тај начин обезбеђен је простор да се густа хидромешавина пепела и шљаке и надаље одлаже у ту касету, а извесно је да ће у следећој години у рад бити пуштена и касета број два. 

Извор: Енергија Костолац

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!